Home

Achtergrond

Kamervragen over fouten bij aanvragen bedrijfstoeslag

Er zijn 2.200 bezwaren ingediend tegen de vaststelling van de bedrijfstoeslag 2007, terwijl in totaal 63.000 beschikkingen zijn vastgesteld. Circa 250 bezwaren gaan over de consequenties van het invullen van de GDI-opgave. Intussen is tegen vier beslissingen op bezwaar beroep aangetekend. In die aanvragen ging het om het plaatsen van kruisjes bij vragen of de aanvrager de toeslag wil verzilveren en voor welke percelen. Dit bleek uit antwoorden op Kamervragen over problemen bij de uitbetaling van bedrijfstoeslagen van 25 september 2008.

Bij de ingediende 250 bezwaren over de vaststelling van de bedrijfstoeslag voor 2007 gaat het om €1 miljoen, dat niet is uitgekeerd. Tweede Kamerlid Snijder-Hazelhoff (VVD) stelde vragen over het aantal bedrijven dat niet de volledige bedrijfstoeslag ontving door het maken van fouten in de GDI-opgave voor zowel 2006 als 2007, de resulterende bedragen en het aantal bezwaren en beroepen. In de vier genoemde beroepszaken gaat het concreet om het plaatsen van kruisjes op de GDI-opgave, waarmee de agrariërs aangeven in aanmerking te willen komen voor een bedrijfstoeslag en deze dus willen verzilveren en vervolgens op welke percelen.

In 2006, het eerste jaar van de bedrijfstoeslag, was deze discussie nog niet aan de orde. Voor 15 mei 2006 moesten zowel de aanvragen bedrijfstoeslag 2006 als de aanvragen toeslagrechten zijn ingediend. Zodoende wist niemand exact hoeveel toeslagrechten hij zou krijgen voor 15 mei 2006, omdat dit nog moest worden vastgesteld. Om deze reden is gebruik gemaakt van een overgangsbepaling in de Europese regelgeving, die van toepassing is in het jaar van de omslag naar de Bedrijfstoeslag Regeling (BTR). Op basis van deze bepaling is toen soepeler omgegaan met het wel of niet geplaatst hebben van kruisjes op de GDI-opgave door de aanvrager.

Gerda Verburg, minister van LNV, had geen verklaring waarom er in het tweede jaar van het bedrijfstoeslagenstelsel nog steeds zo veel fouten worden gemaakt in de aanvraagprocedure. Zowel de brochure als de GDI-formulieren zijn getoetst in klantenpanels met agrariërs. De minister zei dat er voorafgaand aan en tijdens de aanvraagperiode veel is gedaan om zo goed mogelijk uitleg en begeleiding te geven, mede gelet op de ervaringen met de GDI-opgave in 2006. Het LNV-loket was (ook ’s avonds en in de weekenden) beschikbaar om alle vragen te beantwoorden. Daarnaast vindt en vond regelmatig overleg plaats met vertegenwoordigers van de accountantsorganisaties en de LTO over de GDI-opgave.

De minister laat de vraag in hoeverre de financiële consequenties in verhouding staan tot de aard van de fouten over aan de rechter, in dit geval het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Het al of niet plaatsen van kruisjes bij vragen over het willen verzilveren van toeslagrechten en uitbetaling ervan, kan een bewuste keuze zijn van de aanvragers. Aldus zijn dergelijke formulieren niet op voorhand als fout te herkennen door de behandelaars van ontvangen formulieren, zo gaat de redenering van de minister.

Waarschijnlijk hebben veel agrariërs de vragen als overbodig ervaren, want wie gaat zeer bewerkelijke aanvraagformulieren invullen om uiteindelijk geen geld te willen ontvangen. Mogelijk hadden de invullers van het formulier nadrukkelijk gewezen moeten worden op de mogelijkheid om rechten en/of toeslagen niet of slechts voor een deel te willen ontvangen. Voor de jaren 2006 en 2007 is het nu te laat, omdat medewerkers van Dienst Regelingen geen gedachten van de indieners konden lezen en omdat de Europese regeling dit niet toe zou staan. De minister vindt dat de indieners zelf verantwoordelijk zijn voor het correct invullen van de formulieren.

Verder gaf de minister nog aan alles zo goed mogelijk volgens de EU-verordeningen te behandelen. Ook kwamen veel formulieren op het laatste moment bij Dienst Regelingen binnen, wat de mogelijkheden voor mogelijke correcties beperkt. Het blijft belangrijk dat ondernemers de aanvragen voor de bedrijfstoeslag voor de komende jaren tijdig indienen. Bij de ingediende 250 bezwaren over de vaststelling van de bedrijfstoeslag voor 2007 gaat het om €1 miljoen dat niet is uitgekeerd.

Ten slotte was er nog de vraag of er geen voorschotten mogelijk zijn voor de bedrijfstoeslag. De EU schrijft nu voor dat alle controles over de aanvraag van een bedrijf gedaan moeten zijn voordat uitbetaald wordt. Een deel als voorschot betalen, bijvoorbeeld over een al gecontroleerd gedeelte, is ook niet toegestaan.

Lees ook LNV geeft prognoses betaling bedrijfstoeslag

Meer informatie LNV: 25 september 2008: Kamervragen over problemen bij de uitbetaling van bedrijfstoeslagen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.