Home

Achtergrond 179 x bekeken 1 reactie

Kamer krijgt meer greep op productschappen

De Tweede Kamer krijgt invloed op periodiek onderzoek naar het voortbestaan van de productschappen. Dat heeft minister Donner (SZW) vandaag in een debat vastgesteld.

De Kamer krijgt inspraak in de voorwaarden waaraan het draagvlakonderzoek moet voldoen . De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt die voorwaarden vast in een algemene bestuursmaatregel. Vanmiddag zegde hij de Kamer toe dat die eerst inspraak krijgt voor die maatregel van kracht wordt.

Donner legt in de Wet op de bedrijfsorganisatie vast dat productschappen eens in de vier jaar bij hun achterban van ondernemers moeten onderzoeken of voor het schap nog voldoende draagvlak bestaat. De Kamer hecht er veel waarde aan dat dit goed gebeurt. De fracties van SP, VVD en SGP willen dat daarom álle bij een schap betrokken ondernemers aan dat onderzoek moeten meedoen. Donner vindt een steekproef van 400 voldoende.

Opvallend was dat de minister de verplichting tot het draagvlakonderzoek in de wet wil vastleggen, maar het belang er van tijdens het debat sterk relativeerde. Het is uiteindelijk de regering die bepaalt wat er met een schap gebeurt. De uitkomsten van het onderzoek zijn niet beslissend maar slechts een element binnen de besluitvorming.

Het debat over de wetswijziging is niet afgemaakt en wordt volgende week voortgezet. Daarbij speelt ook de vraag of niet-georganiseerde ondernemers wel of geen invloed mogen hebben op de bestuurssamenstelling van een productschap.

Administrator

Eén reactie

 • no-profile-image

  PLASJE

  ....inderdaad ALLE bij een schap betrokken ondernemers raadplegen!!!!...
  en niet een handvol op een land vol!!!
  ....dus als de 'hazen' het debat over de
  wetswijziging afmaken...enne wat ik met
  de vraag over wel of niet georganiseerde
  ondernemers moet???...hoeven niet ge
  organiseerde ondernemers ook geen HPA- Bedrijfschapsheffingen te betalen?
  ...laten we het er vooralsnog maar op houden dat, doordat Plasje sloten geld
  naar genoemden heeft gebracht..ze geen
  cent meer over heeft OM 'GEORGANI-
  SEERD ZIJN' te kunnen betalen.....

Of registreer je om te kunnen reageren.