Home

Achtergrond 1 reactie

'Grote groepen-concept krijgt meer speelruimte'

Het ziet ernaar uit dat het houderijconcept Vleesvarkens in grote groepen een speciale ontheffing krijgt van het ministerie van landbouw.

De betrokken varkenshouders hoeven zich daardoor niet te houden aan de verplichting om tenminste 40 procent dichte vloer in de stal te hebben.

Dat melden voorzitter Annechien ten Have en vice-voorzitter Maarten Rooijakkers van de vakgroep varkenshouderij van LTO. Volgens hen gaat de ontheffing uit van 20 procent dichte vloer en is de versoepeling mondeling toegezegd door het ministerie. Zij verwachten de schriftelijke bevestiging medio volgende maand. Bij LNV was vandaag niemand bereikbaar om daarop te reageren.

De ontheffing die LTO verwacht betreft ook het verbod op mengen van verschillende groepen dieren. De ontheffing creëert volgens LTO ruimte om te experimenteren met de houderij van grote groepen van 200 tot 500 vleesvarkens. Met dergelijke vormen van vleesvarkenshouderij is in een aantal landen – waaronder Duitsland, Canada en de VS – al meer ervaring. Volgens Rooijakkers wordt het systeem in deze landen altijd toegepast op volledig roostervloeren.

De Nederlandse plicht om 40 procent dichte vloer te hebben, zou bij de grote groepen dieren waar het om gaat veel hokvervuiling veroorzaken. LTO heeft daarom gepleit voor experimenteerruimte.

Het systeem van grote groepen dieren biedt volgens Rooijakkers een aantal voordelen. De grote hokoppervlakte biedt meer mogelijkheden om voor de dieren verschillende functiegebieden in te richten. Er kan een soort speeltuin ontstaan. De dieren hebben meer bewegingsruimte tot hun beschikking. De bouwkosten kunnen volgens hem lager zijn en de arbeidsbehoefte hoeft niet per se hoger te zijn. Door geautomatiseerde weeg- en selectiesystemen is het mogelijk de dieren volledig automatisch te selecteren voor aflevering aan de slachterij.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Jos

    Hoe vaak is het al geprobeerd? Dit is zeker voor de vleesvarkens aan de orde. Het ging soms redelijk, maar bij veranderde weersomstandigheden waren er wel altijd varkens bij, die dit niet aankonden. Een enkeling ging aan het staartbijten, je ontdekt te laat wie dader is, maar deschade die ze aan richten is zeer groot. Naast dit groot probleem is de controle en behandeling een moeilijke karwei. Ventelatietechnisch kan het ook bijna niet. Er moet verdeling van dieren in de stal zijn, dit is dan bijna nooit. Het is de vraag of het tegen een computergestuurde brijvoerinstallatie aan kan waar gemiddeld 20 varkens per ventiel liggen. Dit systeem werkt zeer goed, met goede controle op alles! De wens is wel volledig roostervloer, dit is veel beter voor de varkens, ze liggen altijd schoon. Dus veel beter klimaat! Maar daar denken sommige anders over, helaas die hebben geen verstand van zaken. Sommige denken dat ze in de modder moeten liggen! Blij dat we van die rotzooi afzijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.