Home

Achtergrond 260 x bekeken

Grondprijs stijgt flink tot gemiddeld €36.000 in 2007

Oorzaak van deze grondprijsstijging is de aanstaande afschaffing van het melkquotum en de stijging van de landbouwprijzen. De gemiddelde prijs per hectare is vorig jaar met 10 procent gestegen tot €36.000. Hiermee is het hoogste niveau bereikt sinds 2002 toen de prijs op €43.000 lag.

Dit blijkt uit de Grondprijsmonitor van de Dienst Landelijk Gebied. De prijsverschillen in de regio’s zijn groot. In de noordelijke regio’s en Zeeland zijn de gemiddelde grondprijzen relatief laag, €25.000-30.000. Dit is volgens DLG mede doordat er weinig stedelijke druk is. In de Randstad (Veehouderijgebied Utrecht, Gooi en Weidegebied Noord-Holland en Westelijk Holland) is de druk op de grondmarkt hoog. De gemiddelde grondprijs ligt hier op circa €60.000, mede door de aanwezigheid van bollenteelt, glastuinbouw en boomteelt. Bovendien is de stedelijke druk in deze gebieden groot.

Ook de grondmobiliteit is in vrijwel alle gebieden toegenomen. De prijzen zijn dan wel hoger, maar er vinden meer transacties plaats. Deze was in ’t Gooi en Noord-Holland Zuid het laagst met 0,5 procent en het hoogst in de Noordoostpolder met 2,9%.

De prijsstijgingen hebben volgens minister Verburg geen grote invloed op de realisatie van rijksdoelen, zoals de Ecologische Hoofdstructuur. De provincies, die hiermee zijn belast, liggen volgens haar op koers. Zij hebben inmiddels 20 procent van hun doelstellingen voor de komende zeven jaar gehaald en de budgetten zijn nog niet uitgeput.

Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL), dat voor het rijk gronden aankoopt, betaalt met ruim €39.000 bijna 8 procent meer dan de gemiddelde prijs. Als alleen bouwland, grasland, boomgaard en tuingrond worden meegerekend, betaald BBL net iets minder dan het gemiddelde. Verburg concludeert daaruit dat de dienst marktconform werkt.

Meer informatie Grondprijsmonitor met cijfers per regio

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.