Home

Achtergrond 2 reacties

Goed bestuur of populisme

Wie zich interesseert voor de economische ontwikkelingen wereldwijd, heeft al ruim tien jaar geleden zien aankomen dat er een tekort zou ontstaan aan aardolie.

En dat dit tekort tot een sterke prijsstijging zou leiden en dus tot onrust onder de bevolking, kan zeker voor politieke leiders geen verrassing zijn. Toch hebben bestuurders jarenlang gemeend op energiegebied niets te hoeven doen; we zitten immers op een aardgasbel en deze riante positie kunnen we tot in lengte van jaren uitbuiten. Evenmin heeft Nederland gemeend zuinig om te moeten gaan met de eigen voedselproductie. Maar wereldwijd neemt de vraag naar voedsel toe en veroorzaakt de reële angst voor tekorten grote onrust.

Nederland sluit de ogen voor die werkelijkheid en voert tot op de dag van vandaag een landbouwbeleid dat tot verdere inkrimping van de agrarische productie leidt. Enkele jaren geleden riepen mijn toenmalige fractiegenoten in de Tweede Kamer de regering op de discussie over kernenergie opnieuw op de agenda te zetten. Ik was het daarmee van harte eens, want de toenemende vraag naar energie was toen al duidelijk merkbaar. Het CDA, ook Pieter van Geel, lachte ons bijna uit. Het CDA is kort van geheugen.

En waar ik me over verbaas is dat de regering maar zo schoorvoetend en mondjesmaat de ontwikkeling en bouw van bio-vergistingsinstallaties stimuleert. Ook op dat gebied schept de regering er een genoegen in duizend en één regeltjes te bedenken, waardoor geen enkele ontwikkeling echt op gang komt. Immers, het is te gek voor woorden dat als bij vergisting dierlijke mest wordt gebruikt, het digestaat, dus de mineralen, nog steeds als dierlijke mest worden aangemerkt. En dan te bedenken hoe energieverslindend de kunstmestindustrie is.

Ik kan geen respect opbrengen voor deze vorm van besturen. Goed bestuur kenmerkt zich door verantwoord en met vooruitziende blik ontwikkelingen in gang zetten, besluiten nemen en daar verantwoordelijk voor willen zijn. De huidige generatie politici houdt zich bezig met de waan van de dag en hoe ze morgen in de krant kan komen. Dat noem ik populisme.

Wien van den Brink

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Ondernemer

  Zoals zo vaak ( bijna altijd) heb je weer helemaal gelijk Wien.....De politiek functioneert nu eenmaal zo in onze westerse democratie! De vraag is: hoe brengen we verandering in deze gang van zaken? Ik heb goede hoop dat in deze tijd veranderingen in gang kunnen worden gezet via INTERNET !?
  Jouw VISIE en jouw DAADKRACHT zouden daarbij heel goed van pas kunnen komen. Elke maand een VISIE presenteren met een STELLING...?
  Daar kunnen mensen dan op reageren.
  Vervolgens wordt n.a.v. de ingebrachte reacties een conclusie opgesteld......
  Als veel mensen meedoen ontstaat er een platform met draagkracht waar de politiek in Den Haag niet om heen kan. Dit platform gaat de functie krijgen van een soort Tweede Kanmer van het volk. Wien wil jij daarin het voortouw nemen? Ik wil graag antwoord via jouw eigen website www.wienvandebrink.com

 • no-profile-image

  Rinie

  Helaas Wien, heb je gelijk. Daarom kan de politiek maar doen wat ze wil. De minderheid doet goed haar best, maar voor meerderheid gaat de partij voor. Hier is de mens als persoon niet mee gedient. De meelopers verpesten het overal,zo ook in de politiek. Daardoor hebben de slechterikken vrijspel. Daar branden ze zich niet aan! We zien overal de gevolgen in de samenleving. Dit geld zeker ook voor de landbouw, als ze er geen verstand van hebben, moeten ze zich er ook niet mee bemoeien. Want ze maken alles kapot!

Of registreer je om te kunnen reageren.