Home

Achtergrond 185 x bekeken

Geen EIA voor paprikakweker

De navordering voor een aan een paprikakweker verstrekte energie-investeringsaftrek (EIA) is volgens het gerechtshof in Arnhem terecht. Bij een boekenonderzoek door de fiscus bleek dat de kweker niet aan de voorwaarden voor de EIA had voldaan. De uitspraak geeft duidelijk aan dat men de aanvraag van EIA tijdig en zorgvuldig moet doen.

De aan de rechter voorgelegde zaak is de volgende:

Een paprikakweker investeert in 1999 in een energiescherminstallatie. Hij claimt daarvoor pas in zijn aangifte IB 2000 energie-investeringsaftrek (EIA). Ook voor een investering in een warmteopslagsysteem claimt hij EIA. Deze investering meldt hij later dan 3 maanden bij het Bureau Investeringsregelingen en Willekeurige Afschrijving (Irwa).

Deze melding is te laat. Om voor de aftrek in aanmerking te komen moet maximaal 3 maanden nadat de verplichtingen zijn aangegaan de EIA aangevraagd worden. De inspecteur verleent aanvankelijk de EIA, maar na een boekenonderzoek legt hij een navorderingsaanslag op. De melding bij het Irwa was immers te laat. De paprikakweker bestrijdt de aanslag omdat een nieuw feit zou ontbreken, wat een navordering onmogelijk maakt

Het hof in Arnhem overweegt dat de inspecteur bij het vaststellen van een aanslag inkomstenbelasting mag uitgaan van de juistheid van de gegevens die een belastingplichtige in zijn aangifte vermeldt. De paprikakweker nam in zijn aangifte IB als investeringsdatum voor de energiescherminstallatie 25 januari 2000 op. Dat klopt niet, maar tot een nader onderzoek is de inspecteur in beginsel niet gehouden.

Wel is hij tot een nader onderzoek gehouden indien hij, na met normale zorgvuldigheid kennis te hebben genomen van de inhoud van de aangifte, aan de juistheid van enig daarin opgenomen gegeven in redelijkheid behoort te twijfelen. Maar daarvan is in dit geval volgens het hof geen sprake. Het boekenonderzoek levert een nieuw feit op dat navordering rechtvaardigt, want de kweker heeft niet aan alle voorwaarden voor de EIA voldaan. Het hof vernietigt de uitspraak van de rechtbank. De inspecteur laat de boete vallen.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landelijke landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel

Lees ook Geen EIA maar AUW!

Meer informatie Uitspraak Hof Arnhem, 17 juli 2008, nr. 07/00076

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.