Home

Achtergrond 384 x bekeken

Extra steun van €11 miljoen uit modulatie

Dienst Regelingen (DR) betaalt deze maand de ’extra steun’ uit. Ruim 63.000 agrarisch ondernemers ontvangen bij elkaar opgeteld €11 miljoen. Iedereen die bedrijfstoeslag of andere GLB-inkomenssteun ontving, krijgt een deel van de eerder ingehouden modulatiekorting terug. Dat gebeurt in de vorm van extra steun tot een maximum van €250 per bedrijf (relatienummer). Dit maakte LNV op 5 september 2008 bekend.

De ondernemer die een uitbetaling aanvraagt van bedrijfstoeslag of een subsidie die ook onder het Gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU valt, krijgt te maken met de modulatiekorting. Modulatiekorting is een korting die wordt doorberekend in de uitbetaling van bedrijfstoeslag en subsidies die onder het Gemeenschappelijk landbouwbeleid vallen. Ondernemers kunnen hiertegen geen bezwaar maken. De korting wordt onder andere gebruikt voor plattelandsontwikkeling. Een deel van deze korting wordt nu terugbetaald in de vorm van ‘extra steun’.

Een aantal subsidies valt net als bedrijfstoeslag onder het Gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB). Dat zijn GLB-subsidies. De uitbetaling van zo’n GLB-subsidie wordt altijd gekort met de modulatiekorting. Bedrijven die subsidie aanvroegen, zien op het beschikkingsbesluit van de uitbetaling dat de modulatiekorting is ingehouden. Voor subsidiejaar 2007 en 2008 gaat het om de volgende subsidies:

  • Bedrijfstoeslag;
  • Slachtpremie volwassen runderen;
  • Slachpremie kalveren;
  • Steun voor lijn- en zaaizaad;
  • Steun voor aardappelzetmeel;
  • Steun voor noten;
  • Steun voor energiegewassen;
  • Steun voor eiwithoudende gewassen.
Niet al het geld van de ingehouden modulatiekorting wordt gebruikt voor de plattelandsontwikkeling. De agrarische bedrijven krijgen een deel van de modulatiekorting terug in de vorm van ‘extra steun’. Tot een totaal subsidiebedrag van maximaal €5.000 krijgen agrarische bedrijven (per relatienummer) de hele modulatiekorting terugbetaald. De modulatiekorting was in 2007 hoger dan in 2006, namelijk 5% tegen toen 4%. Hiermee gaat de maximale terugbetaling (extra steun) ook omhoog naar €250. Op het laatste bedrag is wel weer een plafondkorting mogelijk.

Plafondkorting
De Europese Commissie wees Nederland een maximaal bedrag voor de extra steun toe. Als het totale bedrag dat aan extra steun uitbetaald moet worden hoger is dan dit toegewezen bedrag, dan wordt het beschikbare budget evenredig verdeeld. De extra steun die een bedrijf ontvangt, wordt daardoor gekort. Dit heet plafondkorting.

Tijdstip uitbetaling
DR bekijkt hoeveel GLB-subsidie elk bedrijf in totaal in een jaar ontving en betaalt de resulterende extra steun uit zonder dat een aanvraag hiertoe nodig is. Dit gebeurt uiterlijk in september van het jaar volgend op het subsidiejaar. De extra steun van subsidiejaar 2007 wordt uiterlijk in september van 2008 uitbetaald. De extra steun voor 2008 komt uiterlijk in september van 2009.

Bezwaar
Het bedrag dat agrariërs krijgen terugbetaald, komt voort uit de uitbetalingen van bedrijfstoeslag en/of andere GLB-subsidies. Per subsidieregeling krijgen rechthebbenden voor de uitbetaling een beschikking of besluit. Alleen tegen die besluiten (per subsidie afzonderlijk) kunnen ze bezwaar maken. Ze kunnen geen bezwaar maken tegen het totale bedrag voor extra steun, tenzij de berekening van de teruggave niet goed is uitgevoerd.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘GLB’

Meer informatie Het LNV-Loket: €11 miljoen voor extra steun, 5 september 2008

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.