Home

Achtergrond

Extra aandacht COKZ voor geitenhouderij

Controle-organisatie voor de melkveehouderij COKZ richt zich dit jaar extra op de geitenhouderij.

Dat is niet omdat er van alles mis zou zijn, maar er is qua diergezondheid meer te doen dan in de melkkoeiensector. Dit stelt COKZ-medewerker Anton Mentink. "Dit jaar doen we een steekproef bij ongeveer vijftig bedrijven. Daarmee willen we aantonen dat het ook in de geitenhouderij goed zit met de diergezondheid en de naleving van de hygiëneregels", zegt hij.

In het jaarverslag 2007 over het toezicht op het hygiënepakket in de melkvee- en zuivelsector constateert het COKZ (Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel) dat de melkveehouderij haar zaakjes in het algemeen goed heeft geregeld. Dat komt vooral doordat nagenoeg alle bedrijven vallen onder een borgingssysteem dat is opgezet door een zuivelonderneming.

Slechts enkele tientallen melkveehouders vallen niet onder een borgingssysteem. Die worden door het COKZ zelf gecontroleerd.
Voor de overige bedrijven geldt een systeem van toezicht op toezicht. Op de bedrijven die niet onder een borgingssyteem vallen, is er voor het COKZ bij de eerste keer vaak meer te doen. Dat komt doordat de betreffende bedrijven vaak niet beschikken over een eenvoudig handboek voor de kwaliteitsborging. "De eerste keer is het vaak even schrikken, als we onze bevindingen overleggen, daarna gaat het doorgaans prima", aldus Mentink.

Grote overtredingen in de melkveehouderij heeft het COKZ vorig jaar niet geconstateerd. In de zuivelsector (verwerking en handel) was dat idem dito. In tegenstelling tot voorgaande jaren werd van geen enkel bedrijf de erkenning ingetrokken.
Wel kregen enkele bedrijven een waarschuwing om de naleving van de hygiëneregels te verbeteren. Dit bijvoorbeeld omdat niet aan microbiële eisen werd voldaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.