Home

Achtergrond

Einde aan wildgroei bedrijventerreinen

In de afgelopen tien jaar zijn in Nederland te veel nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld buiten de stedelijke gebieden.

Door dit "overaanbod'' werden bestaande bedrijven slecht benut, met "verrommeling en verpaupering'' tot gevolg. Een werkgroep adviseerde dinsdag aan het kabinet hoe daaraan een einde kan worden gemaakt.

De werkgroep met als voorzitter Peter Noordanus pleit ervoor dat een gemeente alleen nieuw terrein mag aanleggen als dat past in een "regionale aanpak''. Er komt voortaan alleen toestemming van de provincie voor nieuw terrein als is aangetoond dat er in de regio behoefte aan is. Daarbij moet ook worden bezien of het opknappen van bestaande terreinen, ook buiten de gemeente, kan voorzien in de behoefte van de ondernemingen.

Het rapport viel goed bij minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken. "Waarom moet elke gemeente een eigen bedrijventerrein hebben ?'', vroeg zij zich af. Ook minister Jacqueline Cramer (VROM) was enthousiast over wat zij noemde het ,,regionaal clusteren''. Zij zei te hopen dat de ,,voorstellen zo veel mogelijk kunnen worden overgenomen''.

De commissie hangt aan de voorstellen om binnen tien jaar de herstructurering van de bedrijventerreinen in ons land te voltooien met een prijskaartje van ruim anderhalf miljard euro aan "extra collectieve middelen''.

Gemeenten moeten nieuwe terreinen en terreinen die toe zijn aan een opknapbeurt, onderbrengen in nieuwe regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Een deel van de winst op nieuwe bedrijventerreinen moet worden gebruikt voor het opknappen van verouderde terreinen.

Milieudefensie pleit ervoor de aanbevelingen van Noordanus snel om te zetten in actie en wil naast de voorgestelde maatregelen een "leegstandsheffing'' om verouderde bedrijfspanden snel weer in gebruik te nemen. De provincies, die de regie moeten krijgen bij de aanleg van bedrijventerreinen, vinden dat het Rijk met voldoende geld over de brug moet komen. Voor deze bestuursperiode hebben ze zelf 200 miljoen euro vrijgemaakt voor de herstructurering, aldus het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.