Home

Achtergrond 225 x bekeken

Eén rassenlijst is belang voor iedereen in uiensector

Iedereen in de sector heeft belang bij een goede rassenlijst voor uien. Het is onnodig en inefficiënt dat er twee lijsten bestaan, betoogt Hanny van Beek-van Geel, voorzitter van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond.

Zij roept partijen op samen te werken. De vakbond NAV ondersteunt dan weer een telersbijdrage.

Twee rassenlijsten voor uien is geen goede zaak, niet voor Nederlandse telers en het komt ook vreemd over in het buitenland.
In Flevoland liggen zowel percelen met proeven van UIKC als percelen met onderzoek van Ui&Peen. Dat is niet efficiënt.

De NAV heeft hier vorig jaar al over gesproken in de Commissie Teeltaangelegenheden (CT) van het Productschap Akkerbouw. De CT heeft dit voorjaar besloten de medefinanciering van het onderzoek door het Productschap Akkerbouw daadwerkelijk te stoppen als er twee rassenlijsten naast elkaar blijven bestaan. We hopen dat hiermee druk ontstaat voor betrokken organisaties om samen te gaan werken aan de totstandkoming van één rassenlijst.

Het is vreemd, en allesbehalve efficiënt om het onderzoekswerk dubbel uit te voeren. Ook is het lastig en ondoorzichtig om op twee verschillende lijsten de prestaties van de uienrassen te moeten naspeuren. Het moet toch mogelijk zijn om tot een lijst te komen, de inspanning moet nu daarop gericht worden.

De NAV vindt onafhankelijk onderzoek naar de gebruikswaarde van zaaiuien belangrijk voor uientelers. Het is goed als er één rassenlijst blijft. Het is niet het doel dat er helemaal geen rassenlijst meer is. Als telers voor hun keuze uiteindelijk alleen afhankelijk zouden zijn van de informatie die zaadbedrijven over hun product geven, is geen goede zaak. Het klopt, dat zaadbedrijven al heel veel tijd en geld gestoken hebben in onderzoek, voordat ze met hun rassen op de markt komen.

Daardoor hebben ze juist toch een wat ander belang dan een teler. Zaadbedrijven hebben belang bij een commercieel succes van hun ras. Telers hebben rassen nodig die goed presteren op verschillende onderdelen. En meestal is het zo dat het ene ras wat beter presteert op het ene onderdeel en het andere ras op een ander onderdeel. Vele factoren bepalen de keuze.

Uiteindelijk heeft iedereen in de keten belang bij een goede rassenlijst en de ontwikkeling van goed uitgangsmateriaal. Ook voor zaadbedrijven is het interessant te weten hoe hun rassen presteren ten opzichte van rassen van anderen. Dat beeld kan alleen tot stand komen als de verschillende rassen naast elkaar in de praktijk worden beproefd.

De NAV roept de betrokken organisaties op om in het aanstaande overleg samen hier uit te komen. Dan zullen wij de telersbijdrage via het Productschap Akkerbouw, aan dit waardevolle onderzoek ook weer van harte ondersteunen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.