Home

Achtergrond

Deltafonds nog ter discussie

Het kabinet omarmt de aanbevelingen van de Deltacommissie voor een 'waterveilig Nederland', maar de komst van een Deltafonds staat nog niet vast.

Er komt een Deltawet, een Deltaregisseur, een ministeriële stuurgroep en "een financieel solide basis'', zei staatssecretaris Tineke Huizinga (Verkeer en Waterstaat) vrijdag na de discussie over het advies in de wekelijkse ministerraad.

Oud-minister Cees Veerman pleitte als voorzitter van de commissie vorige week nadrukkelijk voor een Deltafonds om een ononderbroken geldstroom te garanderen. De plannen vergen investeringen van "meer dan 100 miljard euro over 100 jaar''. Volgens Huizinga zal in de Deltawet deze financieel solide basis worden vormgegeven. "Het zou wel raar zijn als alles vanzelf gaat.''

Als eerste gaat de ministeriële stuurgroep onder leiding van de premier de commissievoorstellen ,"tuk voor stuk goed bekijken'', zei de staatssecretaris. Volgens Veerman moeten alle dijken verhoogd of versterkt worden om bestand te zijn tegen het wassende water van zee en rivieren. Het waterpeil van het IJsselmeer, dat het belangrijkste zoetwaterreservoir moet worden, moet flink omhoog, en daarmee de dijken eromheen, met alle gevolgen van dien.

De Deltaregisseur vergeleek Huizinga met de regeringscommissarissen van vroeger. Hij of zij krijgt een regierol om zaken vlot te trekken en vaart erin te houden. Tal van partijen, zoals waterschappen en provincies, blazen immers hun partijtje mee op dit terrein. In de Deltawet die in 2009 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd, zullen zijn taken en bevoegdheden staan.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.