Home

Achtergrond 315 x bekeken

DOC wil aansprakelijkheid en financiering anders

DOC Kaas wil per 2009 werken met een nieuwe regeling van de aansprakelijkheids- en financieringsstructuur.

Dat bevestigt directeur Jannes Oosterveld.De ledenraad heeft ingestemd met de uitgangspunten hiervoor. De nieuwe regels houden onder meer in dat leden per kilo melk voortaan een gelijke aansprakelijkheid hebben. Dat is nu niet zo. De zuivelcoöperatie wil daarom de risico’s eerlijker verdelen. Verder verdwijnen de ledenschuldrekening, de leveranciersschuldrekening en de achtergestelde leningen.
In plaats daarvan komt er een regeling waarbij leden een aansprakelijk vermogen hebben opgebouwd, gerelateerd aan de hoeveelheid geleverde melk. De opbouw ervan duurt tien jaar. De rentevergoeding is gebaseerd op het Euribor-tarief plus 2,5 procent. Na opbouw van het vermogen, krijgen de leden een hogere contante melkprijs.

Het onderwerp is in de rayonvergaderingen aan de orde geweest. Op basis van de vastgestelde uitgangspunten is de regeling verder uitgewerkt. Vooruitlopend op de aanstaande najaarsvergaderingen worden er deze en volgende maand zo’n 44 bijeenkomsten georganiseerd, waar in kleinere groepen de voorgestelde regeling wordt besproken. "We hechten eraan dat er genoeg draagvlak is voor de regeling; alleen dan kun je uitgaan van een goed besluitvormingsproces", aldus Oosterveld. "Eind dit jaar moet definitieve besluitvorming plaats hebben."

DOC heeft in totaal 1.300 leden, onder wie circa honderd in Duitsland. De Duitsers zijn lid via een Gmbh-vennootschap, waardoor ze gezamenlijk lid zijn van DOC Kaas. Hoewel de formele status verschillend is, worden de Nederlandse en Duitse melkveehouders op een vergelijkbare manier behandeld qua melkprijzen en leveringsvoorwaarden.

DOC Kaas heeft mede door de veranderde markt vorig jaar leden verloren, maar het heeft er ook nieuwe leden bij gekregen.

Of registreer je om te kunnen reageren.