Home

Achtergrond 217 x bekeken 7 reacties

Cramer: Nederlandse landbouw zeer milieu-efficiënt

Milieuminister Jacqueline Cramer is onder de indruk van de milieuprestaties van de Nederlandse landbouw.

In een kabinetsreactie op de Milieubalans, die zij vandaag naar de Kamer stuurde, schrijft de minister: "De Nederlandse landbouw is zeer milieu-efficiënt en heeft een zeer gunstige milieubelasting per eenheid product." De milieudruk per hectare is vaak wel hoger dan in andere landen, erkent Cramer. Met name fosfaat, nitraat en ammoniak uit de landbouw zorgen nog voor grote milieuproblemen.

Het kabinet overlegt momenteel met de Europese Commissie over het mestbeleid voor 2010 en later. Aanscherpingen zijn nodig, vooral voor de zand- en lössgronden, aldus Cramer. Dit najaar stuurt het kabinet ook een brief naar de Kamer over de aanpak van het ammoniakprobleem.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Da's dan niet mooi Jeroen, maar waar komt die stikstofdepositie dan eigenlijk vandaan? Van de landbouw soms? Nee hoor, het verkeer geeft de grootste bijdrage aan de stikstofdepositie. En het enige wat we zien is een grotere toename van verkeer, en dus stikstofdepositie. Het is zelfs zover dat er ureuminstallaties op voertuigen worden opgebouwd die het schadelijke nitriet omzetten in het vrij onschadelijke nitraat.
  En dit komt allemaal in het oppervlaktewater, en de landbouw wordt hier onterecht op afgerekend.
  En dat de ammoniakemissie weer stijgt klopt ook niet, althans waar ga je in je aanname vanuit? DSM heeft (pas) dit voorjaar aanpassingen verricht aan haar fabriek terwijl de landbouw al jaren wordt afgerekend op ammoniak. Voor deze aanpassing was de ammoniakuitstoot door deze fabriek groter dan alle bomen in Nederland konden compenseren. Dus heeft, nog los van de reductie door de landbouw, een gigantische afname van ammoniakuitstoot plaatsgevonden. En Jeroen, als het nu zou stijgen dan neem eens andere oorzaken onder de loep in plaats van de landbouw. Door de verhoging van de waterpeilen vindt meer rotting van biomassa plaats, en is het juist de "natuur" die bijdraagt aan een hogere methaanuitstoot.

 • no-profile-image

  Jeroen

  Hallo wederom. In de Milieubalans staat: 'voor stikstofdepositie geldt dat tweederde afkomstig is van ammoniak (landbouw). De rest is afkomstig van stikstofdioxiden (verkeer en industrie).'

  Wat betreft mijn aanname over de ammoniakemissie: ook dat staat gewoon in datzelfde rapport, dat is dus geen aanname...

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Jeroen, verklaar je nader. Je stelt iets wat naar mijn mening onjuist is cq je suggereert dat de landbouw niet aan de Eurpese kaderrichtlijn voldoet. Graag zou ik van jou specifiek weten waar je op doelt.

 • no-profile-image

  henk

  Alles moet je in perspectief zien. Het aan tal mensen/ha is in nederland ook veel hoger dan in onze buurlanden om nog maar niet te spreken over het aantal auto's per ha. Logisch dat de milieubelasting/ha hoger is. Je moet ook meewegen/kijken naar de milieubelasting per kg. opbrengst en die is in nederland laag(relatief gezien).

 • no-profile-image

  gert

  de milieudruk per HA is wel hoog zegt ze,maar er worden ook hoge opbrengsten gerealiseerd,dan zijn de verliezen klein,eindelijk iets positiefs van een milieuminister over de landbouw

 • no-profile-image

  Jeroen

  Laat ik twee voorbeeldjes uit de Milieubalans 2008 noemen, Melkveehouder.
  - Nederland is een van de EU-landen met de hoogste stikstofdepositie.
  - Ammoniakemissie stijgt weer, terwijl we nog boven de EU-richtlijn zitten.

 • no-profile-image

  Jeroen

  Toch grappig dat ze dit zegt, terwijl we nog eens niet in lijn lopen met de Europese regelgeving, die veel hogere eisen stelt qua milieuprestaties. Nou ja, dan zullen die andere Europese landen dus wel heel erg goede milieuprestaties leveren. Ik geloof het niet zo...

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.