Home

Achtergrond 213 x bekeken

Actievoorwaarden "Stoereboerenmeiden SMS en Win Actie”

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Stoereboerenmeiden SMS en Win Actie” (hierna: de Actie) van Reed Business B.V. gevestigd te Amsterdam en tevens kantoorhoudende te Doetinchem (hierna: Reed Business).
2. Een Deelnemer stemt door middel van het sturen van een SMS, zoals hieronder beschreven, op één van de kandidaten van de Verkiezing van Stoereboerenmeid 2008 (hierna: de Verkiezing). Daarnaast maakt de Deelnemer kans op het winnen van onderstaande prijzen.
3. Deelname kan uitsluitend geschieden via het sturen van een SMS op onderstaande wijze.
4. Iedere deelnemer mag meerdere keren meedoen aan de Actie om op die wijze meer kans te maken op de te winnen prijzen.
5. Bij het vaststellen van de winnares van de Verkiezing, worden de telefoonnummers van de Deelnemers ontdubbeld. Als een Deelnemer meerdere keren een stem heeft uitgebracht, zal alleen de eerstuitgebrachte stem meetellen in de Verkiezing. De kandidaat met de meeste stemmen na ontdubbeling wint de Verkiezing.
6. De Actie loopt van 12 tot 19 september 2008 (hierna: de Actieperiode).
7. De Hoofdprijs bestaat uit een digitale camera van het merk Canon IXIS 80 IS (hierna: de Hoofdprijs). Er is één hoofdprijs beschikbaar. Verder maakt iedere deelnemer kans op het winnen van één van de vijf “stoere boer” t-shirts. Alle prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen.
8. Deelname aan de Actie is mogelijk middels het sms-en van de tekst “STOER” “naam” naar het nummer 2211. Voor deelname worden eenmalig de kosten in rekening gebracht voor het ontvangen van de SMS bevestiging van deelname direct na aanmelding, te weten € 0,60.
9. De prijswinnaars worden na afloop van de Actieperiode gekozen uit alle Deelnemers door een onafhankelijk persoon, zijnde een medewerker van Reed Business, die niet betrokken is bij de Actie. De winnaars worden telefonisch benaderd door Reed Business binnen een maand na afloop van de Actieperiode, waarbij gebruik zal worden gemaakt van het telefoonnummer waarmee de Deelnemer heeft meegedaan aan de Actie. De namen van de prijswinnaars worden gepubliceerd op www.boerderij.nl . De winnaar stemt er door middel van deelname aan de Actie in toe dat zijn/haar naam op de hiervoor genoemde website mag worden gepubliceerd.
10. Indien de deelname op oneerlijke of onwettige wijze wordt beïnvloed, behoudt Reed Business zich het recht voor de prijzen niet uit te keren.
11. Aan de Actie kan worden deelgenomen door personen die in Nederland woonachtig zijn en de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. Deelnemers jonger dan 16 jaar zijn uitgesloten van deelname. Van de Actie zijn ook medewerkers en inwonende partner of familie van Reed Business, alsmede voor een ieder die op eniger wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken zijn bij de Actie uitgesloten.
12. Indien er kansspelbelasting over de te winnen prijzen verschuldigd is, zal deze niet aan de Deelnemer in rekening worden gebracht. Reed Business zal deze voor haar rekening nemen.
13. Het telefoonnummer van de Deelnemer kan door Reed Business eenmalig gebruikt worden om een, voor de deelnemer gratis, sms-bericht te sturen aan de Deelnemer, met informatie over de verschijningsdatum en bestelwijze van de Stoereboerenmeiden-kalender.
14. Reed Business behoudt zich het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op www.boerderij.nl.
15. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
16. Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17. Reed Business is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
18. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Reed Business.
19. Klachten over deze Actie kunnen schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij Reed Business, afdeling Landbouw, Postbus 4, 7000 BA Doetinchem, onder vermelding van “klacht Stoereboerenmeiden SMS en Win Actie”.
20. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande Actievoorwaarden die ook te vinden zijn op www.boerderij.nl.

Actievoorwaarden opgemaakt op 11 september 2008.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.