Home

Achtergrond 24 reacties

Watertekort veroorzaakt crisis

Het toenemende tekort aan schoon water geldt als dé onderliggende oorzaak van het wereldvoedselprobleem.

De vleesconsumptie moet daarom fors omlaag en we kunnen biobrandstoffen beter vergeten. Dat stelt hoogleraar Tony Allan van het Londense King's College. De opkomst van biobrandstoffen en bijbehorende waterconsumptie vindt Allan "te beangstigend voor woorden." Niet-vegetariërs verbruiken vijf kubieke meter water per dag, benadrukte de 71-jarige Brit. "Een bad is in vergelijk hiermee slechts een kleine plas. We hebben er de afgelopen 25 jaar een luxueuze levensstijl op nagehouden. Wees nu verstandig, en eet minder vlees."

Allan deed de uitspraken op de Wereld Waterweek, een conferentie die bezocht werd door 2.500 wetenschappers, bestuurders en politici uit 140 landen. Allan ontving in Stockholm de prestigieuze Waterprijs voor het ontwikkelen van een model dat de hoeveelheid water meet die in met name industriële- en voedselproductie wordt gebruikt.

Eerder werd een rapport gepubliceerd dat onthulde dat mensen in ontwikkelingslanden door het wijdverspreide gebruik om landbouwgrond met afvalwater te irrigeren, toenemende gezondheidsrisico’s lopen. Het Internationale Waterbeheer Instituut (IWMI), opsteller van het rapport, zegt dat meer dan de helft van de landbouwgrond in de buurt van steden in derdewereldlanden wordt bevloeid met rioolwater dat epidemieën kan verspreiden. Volgens het instituut wordt rioolwater wereldwijd gebruikt op 20 miljoen hectare landbouwgrond, vooral in Zuid-Oost-Azië.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  gert

  de helft van het geld voor waterprojecten in arme landen blijft aan de strijkstok hangen

 • no-profile-image

  gert

  in de zeeeen zit water zat,bovendien stromen er miljoenen kubieke meters zoet water naar de zee,waarom zal de landbouw die niet gebruiken

 • no-profile-image

  melkboer

  Cees, ik denk dat het essentieel is een onderscheid te maken tussen watergebruik, en waterverbruik.
  In de hele voedselketen wordt water gebruikt wat op de een of andere manier weer schoon in de kringloop terecht komt. Of dit nu komt door zweten zoals bij dieren en mensen, of door verdampen zoals bij planten.
  Het echte probleem zit hem in het waterverbruik van de maatschappij wat dusdanig (chemisch) vervuild wordt dat het niet in de oorspronkelijke hoedanigheid in de kringloop terecht (kan) komen.
  Mijn mening is dan ook dat men de aandacht en nadruk (wellicht bewust) op de verkeerde zaken legt als het om waterproblematiek gaat.

 • no-profile-image

  PLASJE

  ...nieuws in 1 week : menselijke urine aanwenden voor bemesting....
  ...watertekort veroorzaakt crisis...m.n.
  risico's epidemieen door bevloeiing landbouwgronden met rioolwater...
  ...concl. PLASJE : schoon watie, schoon
  watie....schoon watie....
  ...dat riep mijn zoontje al toen ie 2 was!

 • no-profile-image

  .

  Als per persoon een koe nodig is die na 2 jaar bij de slacht 300 kg weegt en per dag 100 liter water nodig heeft is de rekensom vlug gemaakt.
  Je mag dan per dag bijna een halve kilo vlees eten voor die 100 liter.
  Wat doet een niet-vegetariër dan met die andere 4900 liter water?

 • no-profile-image

  jos

  @ ., . : de rekensom van jouw is wel heel erg kort door de bocht. Die koe hoeft per dag welliswaar "maar" 100 ltr te drinken maar het voedsel wat hij eet groeit niet van lucht. Wat betreft het probleem in ZO Azië; Peking/Beijing groeit uit zijn sloffen en vecht al jaren tegen de oprukkende woestijn. Wat doen die Chinezen: een paar rivieren omleggen. En dan gaat het niet om enkele tientalle km's maar om honderde. Zou het zelfde zijn als wij het water van de Donau naar hier zouden om lijden. In mijn ogen valt dit onder de categorie: probleem verplaatsen.

 • no-profile-image

  Paul De Proft

  Reeds meer dan 10 jaar hebben wij aangetoond dat maïsteeld onder plastiek per dag 50.000 liter watervedamping tegehoudt en de plantproductie tengoede komt. Geen enkele politieker was toen geïntresseerd en ze boycotten toen massaal. Politiekers houden het meestal bij janken en praktisch nooit bij oplossen. Hun technische kennis is meestal te klein.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Als houtproduktie voor groene energie het antwoord op het klimaatprobleem moet zijn, dan creëer je een nieuw probleem.
  De biomassa (hout) is het afgelopen decennia verdubbeld doordat geen onderhoud aan de bossen wordt gepleegd. De enorme verdamping in de zomer zorgt voor verdroging in de bossen, wat men weer wil oplossen met het inlaten van (vervuild) water uit de stedlijke gebieden.
  Hiermee vervuil je het schone water en ontstaat het probleem van een tekort aan schoon water.
  Dit valt ook te lezen in het artikel; wereldwijd wordt 20 miljoen ha. landbouwgrond vervuilt door rioolwater.
  Met het "oplossen" van het ene klimaatprobleem creëer je een nog groter probleem.

 • no-profile-image

  .

  Hij had beter kunnen schrijven 'duw je vlees minder vaak in bad'

 • no-profile-image

  Johan

  De onbeperkte, door ontwikkelingshulp massaal gestimuleerde, voortplanting van primitieve volkeren in de 3e wereld die er geen kijk op hebben hoe ze hun 7 kindertjes per vrouw te eten of een toekomst moeten geven is de oorzaak van het water tekort. Prins WA, Alan en al deze politiek correcte praters hebben de durf niet om onze planeet te behoeden voor grootscheepse vergifting door een miljarden groot mensen overschot die niet in eigen behoeften kunnen voorzien. Vroeger had je sterilisatie programmas voor vrouwen na hun 2e kind, China heeft zelf een officiele 1kind politiek. De urgentie staat met dikke hoofdlketters op elke muur maar de politiek correcte geleerde prietpraters willen de waarheid niet onder ogen zien. Er moet een VN commisaris komen van bevolkingspolitiek die landen een quotum babies adviseert en sancties kan uitdelen als er niet na gehandelt wordt. Om de demografische noodtoestand te completeren is ook nog zo dat de primitievere bevolkingsgroepen zich 3x zo snel voortplanten dan de beschaafde. Met gevolg dat de kennis behoefte om deze wereld te laten draaien onder druk staat.

 • no-profile-image

  gert

  wat hadden die 2500 wetenschappers en politici op hun bordje ? vast geen bruine bonen

 • no-profile-image

  Dirk

  Om 1 kg kip te produceren heb je gem. 2,6 liter water nodig. Het voer is droog, dus het water dat nodig is geweest voor de groei van de plant is verdampt, en komt in de vorm van regen ergens weer terug. Voor reiniging en het verwerkingsproces zal best nog wel een paar liter gebruikt worden, maar 5000 liter water per dag!!!!!!!!!!!!! Die man is niet goed wijs. Opsluiten, voor die iemand iets aandoet. totaal krankzinnig, te gek voor woorden. Ik kan nog wel even doorgaan, maar dan sluiten ze mij op.
  Dat dit soort onzin gepubliceerd wordt, echt ongelofelijk.

 • no-profile-image

  .

  Nou Jos, je hebt gelijk dat mijn redenering erg kort door de bocht is. Maar ik had ook weinig zin hier diep op in te gaan. Als men stelt dat minder vlees gegeten moet worden omdat 5 m3 water door een niet-vegetarier wordt gebruikt, dan neem ik zo'n opmerking van een wetenschapper niet serieus.

 • no-profile-image

  p.g

  Het is jammer dat er niet vermeldt staat hoeveel water een vegetarier verbruikt.Het meeste water wordt immers in de industrie verbruikt en die is voor iedereen gelijk.En we weten allemaal hoe vervuilend de fossiele brandstoffen zijn wees blij dat er alternatieven in opkomst zijn.Als je er zoon eenzijdig gedachtegang op na houdt heb je volgens mij iets te veel water in je hoofd i.p.v hersenen.

 • no-profile-image

  Rik

  Water is zeer belangrijk, dit wordt door de meeste mensen onderschat. Dit is ook het probleem, de onderschatting. We zien dit ook in Nederland, eerst dijken aanleggen na een overstroming, en als het project er amper 40 jaar goed gewerkt heeft, willen er gekken het weer onderwater laten lopen. Ook goed waterstandsbeheer van het oppervlakte water hebben de meeste geen kaas van gegeten. Dit werd ook vaak slecht beheert. Gewoon weg laten lopen was makkelijk, maar goed opstuwen om de droge periodes door te komen kosten te veel geld en moeite. Hier is door enkele slimme boeren een stokje voor gestoken. Men heeft keihard opgeeisd dat er stuwen gebouwd moesten worden en goed beheerd, zodat dit de droogte en vernatting niet meer voorkomen. Dit is zeer zeker ook het probleem in de wereld. Hoeveel vocht een mens of dier en plant nodig heeft begrijpen de meeste niet. Dat de mens zelf het water zeer ernstig vervuilt begrijpen de meeste ook niet. Wie kan zich nog herinneren dat de grachten in Amsterdam git zwart waren, het was een open riool! Er zijn nu op de meeste plaatsen roleringen gekomen, maar de riooloverstorten zijn er nog. Dus hier en daar gaat ongezuivert rioolwater in het oppervlaktewater. de bedrijven hebben het in Nederland veel al goed voor elkaar, nu de burger nog beter.

 • no-profile-image

  Eveline

  Eigenlijk zijn alle milieu-organisaties verantwoordelijk voor dit tekort aan water. Immers door hen wordt het onmogelijk gemaakt om daar landbouw te bedrijven waar de omstandigheden hiervoor het beste zijn. Door hier nieuwe natuur te maken, wordt de productie verplaatst naar gebieden waar de infrastructuur en kennis ontbreekt en waar het klimaat en de aanwezigheid van water ontoereikend is. Met als gevolg ernstige ziekte-epidimieen, meer co2 uitstoot door boskap en erosie en nog meer watertekort door de gigantische verdamping die in tropische streken plaatsvindt. TJA , WIE HOUDT ER NOU VAN DE NATUUR? DE MILIEU-ACTIVISTEN DIE ONS VAN DE REGEN IN DE DRUP (-PELTJES) BRENGEN?????

 • no-profile-image

  gert

  het probleem speelt zich hoofdzakelijk af in ZO Azie zegt hij,dus daar riolering aanleggen,hij generaliseert het probleem

 • no-profile-image

  jan

  Er is geen watertekort,en dat zal er ook nooit komen.Er valt nooit iets van de aarde af.Als er plaatselijk een tekort is dan verkassen de mensen maar.Probleem opgelost.Op naar het volgende linkse probleem!Die mensen doen toch wel erg graag andere mensen ergens toe dwingen!

 • no-profile-image

  freek

  De oorzaak van een toenemend warertekort zit hem vooral in de verstedelijking van de arme landen en landen op zeer sterk groeiende econmien. Doordat mensen massaal van het platteland naar de steden trekken worden de gronden niet meer bewerkt waardoor erosie ontstaat en de woestijnen groter worden. Bijkomend probleem is dat minder mensen steeds meer mensen van voedsel moeten voorzien en dat loopt dus spaak. In landen waar voldoende landbouwproductie is, is er geen watertekort. Als wij hier zouden stoppen met de vleesproductie heeft men er in Azie en Afrika echt geen druppel water meer om. Wat wel van belang is, is dat men de industrialisering in balans moet houden met de voedselproductie. Kijk maar naar oost- en west Afrika, het is er ontzettend groen. Als men er in zou slagen om daarvan 20% om te zetten in landbouwgrond is het probleem mijns inziens al opgelost. Zimbadwe had tot voorkort voedsel over, maar door het verjagen van de blanke boeren is de hongersnood er weer terug gekeerd. Geen eten geen water.

 • no-profile-image

  E.T.

  De hoeveelheid water neemt op het moment juist toe door verbranding van fossiele brandstoffen. Het is juist de bizarre mensenlijke bevolkingstoename welke voor allerlei tekorten (water, voedsel, bruikbare energie, natuur) zorgt. Het is diep droevig dat een aantal wetenschappers door de bomen het bos niet meer zien en alleen in hun deelgebiedje blijven hangen. Eet meer vlees, dit zal de bevolkingsgroei temperen.

 • no-profile-image

  melkboer

  Het gaat in principe niet om de hoeveelheid water, maar om de hoeveelheid water wat door de mens vervuilt wordt. Ook in Nederland kennen we het probleem van watervervuiling door verstedelijking en industrie. Europa heeft in haar kaderrichtlijn water duidelijk opgenomen dat de waterkwaliteit vóór de waterkwantiteit gaat. En hoe lost Nederland dit probleem op? Heel eenvoudig, de waterpeilen verhogen om zo de troep te verdunnen. Ze hebben hier iets moois voor bedacht; anti verdrogingsbeleid voor de natuurgebieden. Op deze manier kan de overheid de aanpak van de vervuiling voor het behalen van de Europese doelen mooi verdoezelen in een milieudoelstelling. En iedereen trapt erin.

 • no-profile-image

  gert

  er stromen op de wereld miljarden kubieke meters zoet water in de zee of oceaan,water genoeg ,alleen het regent op de ene plek wat meer dan op de andere,onzinnige stelling van die zgn.wetenschapper

 • no-profile-image

  Cees de Kreij

  Het gaat bij waterverbruik meestal niet om één enkel bedrijf, maar om het geheel. Veevoer produceren kost water, en voor dit veevoer weer vlees is, is er weer water nodig. Dus het gaat dubbel op. Er zijn mogelijkheden om in veel gebieden geen veevoer, maar menselijk 'voer' te produceren. Er is maar één keer water nodig. Verder gaat het ook om de kwaliteit van het water. Er is genoeg water; ook in droge gebieden (Irak, Israel, etc.). Vooral is er veel zeewater, maar het is heel erg zout. Er zijn grote ontzoutingsfabrieken, maar ze verbruiken veel energie. Energie is duur en wordt mogelijk nog duurder op de lange termijn. (Bijna) iedereen lust graag vlees, maar een goede mix van vlees en ander producten is beter voor zowel mens als milieu.
  Gematigd Vleeseter, Nederland

 • no-profile-image

  gert

  het water valt hier met bakken vol uit de lucht,moet ik er ook nog zuinig op zijn ? in andere werelddelen liggen ze lekker te luieren in de zon of onder een palmboom,wie heeft het nou beroerd ?

Laad alle reacties (20)

Of registreer je om te kunnen reageren.