Home

Achtergrond

Veel ongelukken door werkende kinderen op de boerderij

De Arbeidsinspectie wil meer controle op verboden werk door kinderen op de boerderij. Jaarlijks moeten 400 kinderen naar de spoedeisende hulp van ziekenhuizen na ongelukken op het agrarische bedrijf. Bij kinderen van 14 tot 17 jaar is dat voor de helft door werk, voor een deel ook door verboden werkzaamheden volgens het ministerie van Sociale Zaken in het bericht van 7 augustus 2008 over een onderzoek door de Arbeidsinspectie.

De helft van de ongevallen met oudere kinderen (14 tot 17 jaar) op agrarische bedrijven wordt veroorzaakt doordat zij werken met machines en voertuigen. Het gaat in veel gevallen om werk dat zij op hun leeftijd niet mogen doen. Kinderen jonger dan 16 jaar mogen helemaal niet met machines werken en 16- en 17-jarigen alleen onder scherp en permanent toezicht.

Aanleiding voor het onderzoek zijn enkele ongevallen vorig jaar kort na elkaar met kinderen op boerenbedrijven. Het onderzoek is voor de Arbeidsinspectie uitgevoerd door de Stichting Consument en Veiligheid. Er is onder meer gebruik gemaakt van een register van ongevallen bij Nederlandse ziekenhuizen en van eigen gegevens van de Arbeidsinspectie.

Jaarlijks vallen bij ongevallen met kinderen, ook kleinere, op agrarische bedrijven drie tot vijf dodelijke slachtoffers, aantallen die sinds 2001 niet meer dalen. Kinderen worden relatief vaak overreden, bijvoorbeeld door een trekker. De Arbeidsinspectie vindt het onaanvaardbaar dat kinderen van 14 en 15 jaar kennelijk vaak werk doen dat voor hen verboden is, zoals rijden op een trekker of werken met gevaarlijke machines en werktuigen. Bij 16- en 17-jarigen, die dat werk wel mogen doen, ontbreekt of faalt het toezicht blijkbaar.

Voorlichting door de brancheorganisaties over maatregelen om ongevallen te voorkomen leidde nog niet tot de noodzakelijke cultuuromslag op bedrijven. De Arbeidsinspectie gaat met de sector bekijken hoe verbetering wordt bereikt. Boeren en tuinders moeten ervan doordrongen raken dat zij ongevallen alleen kunnen voorkomen wanneer zij kinderen weghouden van gevaarlijk - en daarom verboden - werk.

Ook gaat de Arbeidsinspectie extra letten op verboden werk door kinderen; dat gebeurt samen met de Algemene Inspectiedienst van het ministerie van LNV. Deze dienst, die jaarlijks tienduizenden agrarische bedrijven controleert op voedselveiligheid en dierenwelzijn, zal signalen doorgeven over gevaarlijk werk door jongeren.

Meer informatie Ministerie van Sociale Zaken, 7 augustus 2008

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.