Home

Achtergrond 708 x bekeken 7 reacties

Vee opstallen of beweiden?

Boeren die hun koeien opstallen, worden onevenredig benadeeld door het politieke beleid in Den Haag. Dat vindt Kees Romijn, milieuportefeuillehouder voor LTO melkveehouderij. De keuze voor opstallen of beweiden hangt met veel factoren samen. Het mestbeleid heeft daar maar een klein aandeel in.

Tot nu toe maakte het mestbeleid terecht onderscheid tussen beweiden en opstallen.In 2006 zijn werkingscoëfficiënten en gebruiksnormen afgesproken met de sector, maar ook met de Europese Commissie, als belangrijk onderdeel van het derde actieprogramma. Zowel de werkingscoëfficiënten als de gebruiksnormen zijn stapsgewijs verlaagd de afgelopen jaren om het gewenste milieudoel te bereiken. De laatste evaluatie laat zien dat onder grasland op de meeste plaatsen de 50 milligram gehaald wordt of gaat worden in 2009, ook onder en in het zandgebied.

Een geweldige prestatie van formaat als je kijkt waar wij vandaan komen. Tot nu toe dus op basis van een wetenschappelijke onderbouwing die op steun in Nederland, maar vooral ook waardering oogst in de andere EU-landen. Niet onbelangrijk aan de vooravond van verlenging van de derogatie en nieuwe afspraken voor het vierde actieprogramma van 2010 tot 2013. Ik ben dan ook verbaast en verrast dat aan een politieke wens tegemoet gekomen wordt, midden in een rustig zomerreces om beweiden te 'bevoordelen' door opstallen af te straffen. Tot nu toe kon er niks veranderd worden was het geluid uit Den Haag, wachten op het vierde actie programma. Maar dit kan dus wel nog even tussendoor, wetende dat over een jaar het waarschijnlijk weer zal veranderen ten behoeve van de genoemde nieuwe periode in het mestbeleid.

Mijn inziens wordt de keuze voor opstallen of beweiden door een veelvoud van factoren bepaald. Het mestbeleid heeft daar maar een minimaal aandeel in. De omvang van de huiskavel, de bedrijfsomvang maar vooral de persoonlijke ideeën van de ondernemer bepalen deze keus. Met de nieuwe voorstellen krijg je er bij beweiden op het zand dus 5 kilo stikstof bij. Niemand zal om deze 3 procent zijn of haar keus veranderen. Maar de degene die opstallen raken wel 20 procent kunstmestruimte kwijt om dit te compenseren.
Niet goed te praten en kan niet de bedoeling zijn geweest zijn van de motie van Waalkens die ingediend is. Volgens mij moet ook dit punt doorgeschoven worden naar het vierde actieprogramma om een reële oplossing te krijgen, net zoals vele andere knelpunten.
Ook de verdeling van 10 procent opstallen en 90 procent beweiden gaat volgens mij in het zandgebied niet op. Om de gewenste milieudoelen te behalen zal elke ondernemer zijn uiterste best moeten doen. Dat kan alleen als je dat kan onderbouwen, en belonen helpt daarbij wel, maar afstraffen dus niet.

Een onderdeel waarbij je misschien wel beweiden kunt belonen is in het ammoniakdossier. Breng de ammoniaknorm van beweiden maar omlaag. Dat geeft melkveebedrijven rond gevoelige natuurgebieden weer perspectief om daar te blijven, en dan vooral in combinatie met koeien in de wei, dat willen we toch…

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Nuchtere consument

  Het niveau van de discussies over landbouw in Nederland is bedroevend laag. Het is toch te gek voor woorden dat ze zich gaan bemoeien of koeien in een prachtige ligboxenstal verblijven. De melkveehouder moet gewoon doen wat het beste is voor de koe en de portemonee. Al die bemoeiallerij van al die mensen die maar amper weten dat een koe vier poten heeft, is te gek voorwoorden. Als de inkomens in de melkveehouderij niet snel beter worden, verdwijnen de koeien als sneeuw voor de zon in Nederland. Hou is op met die onzin! Dit is het zelfde als de beslissing in Groningen over de mega stallen. Ontwikkelingen en schaalvergroting gaan altijd door! Als je de kont voor de krip zet ga je er zelf aan kapot. Wat hebben die mensen weinig kaas ge geten van economie. Je zult toch ergens de kost mee moeten verdienen! Als het ov er het milieu gaat, is het toch te gek voor woorden dat de koe in de wei moet en de grote stallen niet in Groningen mogen , waar een te kort aan organische mest is. Probeer dit aan de maatschappij maar is uit te leggen!!

 • no-profile-image

  Flipper

  Nederland pakt gewoon veel te veel grond af van boeren. Er moeten weer zonodig huizen gebouwd worden. men aast daarbij op de gronden van agrariërs. Helemaal willens en wetens wensen te vergeten dat die gronden voor ons land heel belangrijk zijn als zij door boeren bewerkt worden ! Dan zou ons land een tikkeltje meer selfsupporting zijn. Geef boeren (meer) de ruimte en sloop hele nieuwbouwwijken desnoods om die gronden weer terug te geven aan natuur en boeren. De verstedeling van Nederland is al te ver doorgeschoten. Natuurlijk houden boeren ook mede hierdoor de koeien binnen, want het is idd. zo dat er zich 's nachts nogal wat af kan spelen in de schaarse weilanden die er nog zijn ! Stop de woningbouw, draai het met terugwerkende kracht terug en ruimte voor de boeren ! En dit meen ik !
  Flipper
  http://alwaystraffic.blog.com

 • no-profile-image

  gli

  Ophouden met reacties uit louter de giga-ondernemershoek.
  1. Koeien horen in de zomer buiten. Want een klinkklare onzin dat zij het binnen prettiger zouden vinden! Behalve misschien bij een temperatuur boven de 28 graden!
  2. Hulde voor de provincie Groningen die het aandurft megastallen te weren. Daar is ons land te klein voor en het landschap te gevoelig. En wat is het voordeel voor de gemiddelde boer?
  Toch 0,00%!

 • no-profile-image

  melkboer

  De kern van de discussie op dit forum dient van een andere orde te zijn. De overheid misbruikt (wederom) milieubeleid om de ondernemer te dwingen een bepaalde bedrijfsvoering toe te passen. Dit staat los van de discussie in het kader van welzijn of de koe binnen of buiten hoort.
  En beste Linda, een boer wil helemaal geen subsidie maar ziet liever dat mensen zoals jij de beurs trekken voor een kwaliteitsprodukt als dit aangeboden wordt. Het is toch een economische wet dat toename van vraag een toename van het aanbod met zich meebrengt, of niet?
  Dus als de consument alleen maar melk wil van koeien in de wei, dan kunnen boeren met koeien op stal de deuren wel sluiten.
  Linda, je bent aan zet.

 • no-profile-image

  linda

  Hoe ingewikkeld kan je het maken? Koe hoort in de wei!!! Om expres zo te argumenteren dat geen mens er een touw aan vast kan knopen, dus dan maar koeien opsluiten. Dat is het beleid van Gerda. Beste agrariers ga toch eens mee met de partij voor de dieren, die knokken op een realistische manier tegen dit boer- en dieronvriendelijke beleid. Lees het programma maar na, goed voor mens en dier. De subsidies moeten gaan naar diervriendelijke produkten zodat de consumenten deze gaan kopen.

 • no-profile-image

  veehouder

  Dat de boeren zo worden behandelt om de koeien in de wei te houden is misselijk! Dat de burger dit mooi vindt kan ik begrijpen, maar zij maken de dienst niet uit! zij hebben er geen enkel belang bij! Maar wat is de reden dat er zo velen zijn die al hun runderen binnen houden? Er zijn er velen genoemd, maar een belangrijke is, het uitbreken van de dieren en de gevolgen. Het meeste jongvee blijft daardoor binnen. Wat er in de nachten allemaal gebeurd, waar de dieren van schrikken en daar door met geweld uitbreken, zijn er veel. Dit hebben er veel mee gemaakt, en zij zeggen nooit meer naar buiten! We kunnen niet meer slapen, stel dat zich er iemand op dood rijdt! Iemand ver telde, ik heb zelf een ongeluk gehad met een koe, ik ben zwaar gehandiecapt, met heel veel pijn, dit wil ik niet dat dit door mijn dieren, een ander overkomt!

 • no-profile-image

  Nuchter ondernemer

  Zo als Romijn schrijft, zijn er veel redenen om de koeien binnen te houden. Er zijn weinig redenen om ze buiten te houden. Als men alles tegen over elkaar zet, zullen de meeste voortaan binnen blijven. Dit is toch een zaak van de ondernemer zelf. Voor de koeien is het veel beter, voor het inkomen van de boer ook. Voor het milieu is geen discussie nodig, men heeft bij alles opstal veel beter in de hand, er zijn weinig verliezen. Dat geneuzel over het mestbeleid en nitraatrichtlijn, slaat nergens op. Men moet inzetten in optimaal gebruik, in plaats van steeds minder. Dit is dodelijk, een plant en dier hebben voldoende voeding nodig om te kunnen opbrengen wat nodig is. Dit geld ook voor de mens, dit heeft niets met milieu te maken! Maar met onzinnige discussies waar alles aan kapot gaat. Boeren erk aan die onzin niet(meer) mee!

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.