Home

Achtergrond 233 x bekeken

Unieke systeem diertransport moet meer draagvlak krijgen

Als de overheid soepeler regels hanteert voor het verzamelen van dieren, gaan er veel meer transporteurs meedoen aan het kwaliteitssysteem Dierwaardig Vervoer. Dat voorspelt Piet Thijsse. Hij roept de partijen op te werken aan meer draagvlak voor het systeem.

Piet Thijsse is voorzitter van de Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV) en voorzitter van de Stichting Kwlaiteitsregeling Veetransport (SKRV).

Het kwaliteitssysteem Dierwaardig Vervoer staat stevig op de rit. Als alle aanvragen zijn afgehandeld, zal ongeveer de helft van de circa 42 miljoen dieren die jaarlijks in, naar en uit Nederland worden vervoerd onder dit kwaliteitssysteem vallen.

Dat is veel voor een vrijwillig systeem dat bovendien op onderdelen verder gaat dan de wettelijke eisen. En die zijn op dit gebied ook al pittig. Het systeem is dan ook uniek in de wereld. Er worden door een onafhankelijke instantie naast administratieve controles ook steekproefcontroles onderweg gehouden. Als belangrijk producerend, importerend, exporterend en dus transporterend land van dieren zijn we het ook aan onze stand verplicht om duidelijk te maken dat we dat op een maatschappelijk verantwoorde wijze doen.

We doen dat met een hoogwaardig wagenpark, ondersteund door deze kwaliteitsregeling. Wie wel eens dierenvervoer in Oost-Europa of in Azië heeft gezien, zal moeten toegeven dat Nederland op dit gebied op eenzame hoogte staat. Het zou mooi zijn als alle in Nederland vervoerde dieren onder dit kwaliteitssysteem zouden vallen. Dat kan ook, maar dan moet er wel wat gebeuren.

De ontbrekende groep is met name het binnenlandse (collecterende) transport van runderen, kalveren en schapen. Dit is ook de groep die het meest te lijden heeft gehad van de golf aan maatregelen die er na de MKZ-crisis over veehandel en veetransport is uitgestort. Als deze groep eindelijk weer eens de kans zou krijgen om op een normale manier haar werk te doen in plaats van zich constant in allerlei bochten te moeten wringen, zouden ze best bereid zijn om aan het systeem mee te doen.

Ook in het internationale vervoer moet LNV goedwillende ondernemers perspectief bieden. Er wordt veel geïnvesteerd in kwaliteitssystemen en transportmiddelen om ook op langere afstand het welzijn van de dieren te garanderen. Het kan niet zo zijn dat de overheid dit enerzijds eist dan wel toejuicht, maar anderzijds in Brussel pleit om de transportduur terug te brengen tot 8 uur, daarmee diezelfde ondernemer de nek omdraaiend.

Nu de basis er is moeten we werken aan verbreding. Dat kan enerzijds door koppeling met bestaande systemen in de keten, zoals IKB en SKV. Anderzijds kunnen marktpartijen stimulansen inbouwen, door alleen met gecertificeerde bedrijven te werken. De overheid kan stimuleren door een soepeler regelgeving te hanteren voor deelnemers aan Dierwaardig Vervoer op bij voorbeeld het gebied van het bijeenbrengen van dieren.

De omgekeerde weg, om te beginnen met heel veel eisen op het systeem los te laten en dan op zoek te gaan naar deelnemers, leidt tot verlies aan draagvlak. Dit komt uiteindelijk het dierenwelzijn niet ten goede.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.