Home

Achtergrond 222 x bekeken

Subsidie beroepsopleiding en voorlichting open per 1 september

Het ministerie van LNV stelt voor beroepsopleiding en voorlichting € 2.825.000 beschikbaar. Dit jaar is er een snellere afhandeling van de aanvragen. Ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor een opleiding, training, voorlichting of bedrijfsconsult per 1 september.

Landbouwers die willen inspelen op de veranderende eisen en wensen van de markten de maatschappij kunnen subsidie krijgen. Dit maal zorgt het miniserie voor een snellere afhandeling. Dienst Regelingen geeft binnen twee dagen reactie op digitale aanvragen en geeft aan of de aanvraag in aanmerking komt voor subsidie. Ondernemers kunnen dan direct beginnen met hun activiteiten. De beoordeling of de aanvraag voldoet aan alle voorwaarden vindt achteraf plaats. De versnelde afhandeling geldt niet voor de openstelling Veehouderij.

Budgetten
De subsidieregeling voor Beroepsopleiding en voorlichting bestaat uit drie openstellingen met een eigen budget:

  • Veehouderij € 2.175.000
  • Vaktechnische kennis meststoffenwet € 325.000;
  • Vaktechnische kennis randvoorwaarden Gemeenschappelijk Landbouw Beleid;(GLB) €325.000.
Een onderneming kan maximaal €1.500 subsidie krijgen per openstelling. Hetsubsidiebedrag is maximaal 50 procent van de totale kosten. De kosten moeten per aanvraag minimaal € 250 zijn. Voor een opleiding, training of voorlichtingsbijeenkomst geldt een maximumsubsidie van € 250 per dagdeel.

Aanvragen
Belangstellenden kunnen subsidie aanvragen via Mijn Dossier op www.minlnv.nl/loket. Dit kan voor Vaktechnische kennis meststoffenwet en Veehouderij van 1 september tot en met 15 oktober 2008. En voor Vaktechnische kennis randvoorwaarden GLB van 1 september tot en met 1 december 2008. Voor de openstellingen Vaktechnische kennis randvoorwaarden GLB en Meststoffenwet wordt per dag gekeken hoeveel budget er is. Per dag wordt dan geloot welke aanvraag subsidie krijgt. Voor Veehouderij vindt loting plaats onder alle aanvragen die binnenkomen.

De subsidie Beroepsopleiding en voorlichting valt onder de Regeling LNV-subsidies. Meer informatie is te vinden op www.minlnv.nl/loket. Belangstellenden kunnen ook bellen met Het LNV-Loket op telefoonnummer 0800 – 22 333 22.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘kennis’

Meer informatie Het LNV-Loket: Subsidies

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.