Home

Achtergrond

Steeds meer vraag bedrijfsverzorging

De vraag naar agrarische bedrijfsverzorging neemt toe. Er is vooral sprake van langduriger inzet van bedrijfsverzorging. Dat meldt AB Nederland.

Volgens een inventarisatie van Nieuwe Oogst is vooral in Friesland, Groningen, Noord-Brabant en Noord-Holland sprake van een duidelijke toename van de inzet van bedrijfsverzorgers. In Friesland nam de inzet met ongeveer tien procent toe. In Groningen nam vooral het aantal ziekte-uren toe. In Noord-Brabant was er voor de vakantie sprake van zeven procent meer ziektegevallen.

Een woordvoerder van AB Nederland wil niet direct een relatie leggen met toenemende werkdruk onder boeren en een daardoor verhoogde uitval. Volgens hem is er vooral sprake van een toename van het aantal langdurige vervangingen in verband met ernstige ziektes bij de ondernemer.

Een woordvoerder van AB Friesland denkt wel dat de werkdruk een reden is voor verhoogde uitval. Volgens haar wordt de financiële druk groter. Ook uitbreiding van een bedrijf zorgt voor veel stress.

De vraag naar bedrijfsverzorgers groeit, maar er kan niet altijd aan de vraag voldaan worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.