Home

Achtergrond 1 reactie

Spoor bijster

In de aanloop naar het nieuwe mestbeleid werd fors gelobbyd voor een alternatieve route voor de mestafzet.

Het verplichte wegen en bemonsteren via het AGR-GPS-systeem werd als te duur en te ingewikkeld gezien. Op aandringen van de sector gaf toenmalig landbouwminister Cees Veerman de mogelijkheid om met plannen te komen. Hij stelde één voorwaarde: de mestafzet moet wel gewaarborgd zijn.

Van alle plannen die werden aangeleverd blijkt er na alle controles door commissies en pilotfases slechts één in de praktijk beschikbaar. De variant van LTO en Mestac heeft dit jaar een toelating gekregen. Mestbureau West overlegt nog met LNV over de toelating.
De belangstelling voor de alternatieve mestsporen blijkt tot nu toe echter beperkt. Slechts enkele tientallen boeren doen mee aan de route waarbij niet alle mest bemonsterd moet worden. De oorzaak: de mestmarkt en de gebruiksnormen. Akkerbouwers willen niet tekenen voor de afname van de dierlijke mest. Ze willen zich niet op papier verplichten tot het afnemen van alle mest van een vaste veehouder.

Al met al is er heel veel energie in de alternatieve mestsporen gestoken, voor slechts een paar gebruikers. Het gangbare systeem met AGR-GPS is, al dan niet gedwongen, geaccepteerd. De brede lobby voor het alternatieve spoor lijkt achteraf onvoldoende onderbouwd en werd vooral gevoed door koudwatervrees voor het nieuwe systeem.

Agrarisch Dagblad

Eén reactie

  • no-profile-image

    Frank

    Elke goede akkerbouwer weet wat vleesvarkensmest waard is! Het belangrijkste is dat je mest boven in de teeld laag aanbengt en bij droog weer. Bij een minimale toevoeging van kunstmest, heb je de beste opbrengsten. De gebrukersnormen zijn voor de meeste gewassen te laag. De opbrengst en kwaliteit gaan meteen onderuit. De beleidsmakers moeten we maar is flink bij de haren pakken en door elkaar schudden, zodat ze het niet meer in hun hoofd halen om dienormen omlaag te halen.

Of registreer je om te kunnen reageren.