Home

Achtergrond

Slachtkoeien worden iets goedkoper

Slachtkoeien blijven op hetzelfde prijsniveau hangen. Het aanbod neent iets toe, maar voor de prijs heeft dat geen gevolgen. De handel loopt vlot, vraag een aanbod zijn goed in balans.

Slachtkoeien worden wel iets goedkoper. Het aanbod gaat verder toenemen. Dat heeft twee redenen. Enerzijds ontvangen veehouders nu nog een redelijke prijs. Anderzijds is er de laatste maanden weinig uitstoot geweest.

Er zijn dus veel koeien al enkele maanden afgekalfd die op de nominatie om naar het slachthuis te gaan.

prognose:

licht dalend, misschien stabiel

Of registreer je om te kunnen reageren.