Home

Achtergrond

Schuld DGA aan eigen BV valt niet in box 1 maar
in box 3

De rente van een geldlening die de BV berekent aan zijn directeur groot aandeelhouder (DGA), is geen belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden, maar een schuld die valt onder de vermogensrendementsheffing van box 3. De Hoge Raad is het volledig eens met deze uitspraak van het hof in Den Haag. De uitspraak heeft als gevolg dat de rente die in rekening wordt gebracht door de BV niet in aftrek kan worden gebracht op het inkomen.

Deze uitspraak is van belang voor iedere agrarische ondernemer die zijn onderneming via een besloten vennootschap uitoefent. De aan de Hoge Raad voorgelegde casus is kort samengevat de volgende:

Een DGA heeft een schuld aan zijn eigen BV. Hij betaalde €74.667 aan rente in 2002. Het bedrag van de geldlening wendde hij voornamelijk aan voor beleggingen. Rechtbank 's-Gravenhage heeft eerder geoordeeld dat de betaalde rente niet tot het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden behoort en daarom niet in aftrek komt op het belastbare inkomen uit werk en woning. De DGA is het niet eens met dit oordeel en gaat in hoger beroep bij het hof.

Uitspraak
Het hof in Den Haag oordeelt dat de aan de DGA door zijn BV in rekening gebrachte rente niet tot zijn belastbare resultaat uit overige werkzaamheden behoort. De schuld valt onder de vermogensrendementsheffing van box 3. Dat in het omgekeerde geval de rente wel tot het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden behoort, brengt hierin geen verandering. Hierbij ontvangt een belastingplichtige rente over een lening die hij heeft verstrekt aan een BV waarin hij een aanmerkelijk belang heeft. Het hof bevestigt dus de uitspraak van de rechtbank. De Hoge Raad oordeelt dat 'de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden', een zogeheten art. 81 Wet RO-arrest. De Hoge Raaad publiceert hiervan geen arrest omdat de uitspraak van het hof volledig is opgenomen (Hoge Raad 8 augustus 2008, nr. 44.019).

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landelijke landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel

Lees ook Lenen aan eigen BV in box 1 en lenen van eigen BV in box 3

Meer informatie Uitspraak Hof Den Haag, 3 april 2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.