Home

Achtergrond

Regelingen open voor jonge agrariërs en voor luchtwassers

De subsidieregelingen voor jonge agrariërs en luchtlwassers staan vanaf 1 september weer open. Bij beide regelingen komt een deel van het budget uit de provincies en kunnen gegadigden van 1 september tot 25 september 2008 een aanvraag doen. Voor de jonge agrariërs is totaal €10 miljoen beschikbaar. Voor varkenshouders is €5 miljoen te verdelen. De regelingen worden uitgevoerd door Dienst Regelingen.

Jonge agrariërs
Startende landbouwers hebben vaak weinig financiële ruimte voor investeringen. Jonge landbouwers krijgen 20% vergoed van de kosten die in aanmerking komen voor subsidie. Het minimale subsidiebedrag is €5.000. Het maximale subsidiebedrag is €20.000. De subsidie is voor investeringen als:

  • de bouw of aankoop van stallen en schuren;
  • de aankoop van machines en installaties;
  • grondverbetering en aankoop van de grond;
  • investeringen in meerjarige plantopstanden.
Jonge landbouwers die in 2006 of 2007 werden afgewezen door overschrijding van het budget krijgen in 2008 voorrang. De aanvrager moet op het moment van aanvragen nog wel steeds aan alle voorwaarden voldoen. Zij kunnen hun aanvraag indienen via Mijn dossier op www.minlnv.nl/loket.

Naast €8,8 miljoen van Brussel en LNV ondersteunen acht provincies de maatregel:Drenthe €167.442, Gelderland €558.140, Overijssel €186.047, Utrecht €95.433, Noord-Holland €186.047, Zeeland €93.023, Noord-Brabant €465.116 en Limburg €46.512. De subsidie Bedrijfsmodernisering – Jonge landbouwers valt onder de Regeling LNV-subsidies. Meer informatie is te vinden op www.minlnv.nl/loket, maar ook bellen kan naar Het LNV-Loket op nummer 0800 – 22 333 22.

Luchtwassers
De regeling is bedoeld voor varkenshouders die investeren in gecombineerde luchtwassystemen. De subsidie geldt voor systemen die staan in bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij. Maximaal 35% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, wordt vergoed. Varkenshouders met een bedrijf binnenextensiveringsgebieden in reconstructiegebieden kunnen geen aanvraag indienen.In tegenstelling tot de vorige openstelling is er een puntensysteem waarmee aanvragen worden gerangschikt. Een aanvraag heeft meer kans op subsidie als het bedrijf een knelpunt voor fijn stof is, een knelpunt voor ammoniak is of als het bedrijf een milieuvergunning heeft aangevraagd.

Zoals Agrocount.nl eerder schreef, komt een deel van het budget van de provincies Noord-Brabant en Limburg. De aanvraagperiode loopt van 1 september tot en met 26 september 2008. De subsidie Bedrijfsmodernisering – Gecombineerde luchtwassystemen valt onder de Regeling LNV-subsidies. Varkenshouders kunnen hun aanvraag indienen via Mijn dossier op www.minlnv.nl/loket. Belangstellenden kunnen ook bellen met Het LNV-Loket op nummer 0800 – 22 333 22.

Lees ook Provincies vullen subsidie luchtwassers aan met 52 miljoen

Meer informatie Het LNV-Loket: Subsidies

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.