Home

Achtergrond

Nieuwe combinatie teeltsysteem moet productie komkommer opvoeren

Het telen van komkommer aan de hogedraad in combinatie met een geconditioneerde teeltruimte heeft wel de potentie van een hogere productie, maar het regelen van een optimaal klimaat roept nog veel vragen op, waardoor het te behalen resultaat uiteindelijk flink tegenvalt.

In de nieuwe proefkassen van Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk is in opdracht van het Productschap Tuinbouw (PT) onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden om productie en kwaliteit van komkommers op te vijzelen. Verbeteringen van de teeltresultaten bij deze vruchtgroente zijn van grote betekenis voor de komkommerteelt in ons land.

Bij het huidige teeltsysteem zijn met name de productiekosten door de sterk gestegen energieprijzen flink opgelopen, waardoor menig bedrijf in financiële moeilijkheden is gekomen. Door enerzijds het klimaat te verbeteren en anderzijds de meerwaarde van het hogedraadsysteem met elkaar te verbinden moet volgens de onderzoekers het mogelijk zijn de productie en kwaliteit van de komkommers te verhogen.

Zo blijkt uit het afgelopen onderzoek een productie van zo’n 210 stuks per vierkante meter mogelijk. Het betrof in dit geval een teeltperiode van begin februari tot begin november.

Clement Mol

Of registreer je om te kunnen reageren.