Home

Achtergrond

Milieuorganisaties trekken nieuw glas bij Sexbierum in twijfel

De milieuorganisatie in Friesland en de Waddenvereniging kunnen zich niet vinden in het ontwerpbestemmingsplan voor ruim tweehonderd hectare nieuw glas in Sexbierum.

Zij menen dat er geen behoefte bestaat aan een glastuinbouwgebied van ruim 200 hectare. "Noch van de provincie, noch van de gemeente Franekeradeel hebben wij een onderbouwing gezien van de behoefte vanuit de bestaande glastuinbouw ter plekke, alsmede een onderbouwing van de noodzaak om middels uitbreiding van glastuinbouw de werkgelegenheid in de regio te stimuleren", aldus de organisaties waaronder de Friese Milieufederatie en Landschapsbeheer Friesland.

De partijen vinden dat als er in het nieuwe gebied belicht gaat worden veel gedaan moet worden om lichthinder te voorkomen. "Hoewel het plan op het eerste gezicht qua afscherming verder gaat dan het convenant van LTO Glaskracht Nederland en de Stichting Natuur en Milieu, biedt het convenant zoveel openingen dat de duisternis in het gebied nog onvoldoende beschermd wordt." Deze openingen zijn volgens de organisaties dat kieren nog steeds mogelijk zijn; afscherming tot 70 procent voldoend is bij bijzondere weersomstandigheden en dat er in de vroege ochtenduren niet afgeschermd hoeft te worden.

Ook vinden ze dat er weinig wordt gedaan om het gebied duurzaam in te richten. Ze pleiten dan ook voor een gedeelde warmtekrachtkoppeling en een gedeelde warmte-/koude-opslag. Verder vrezen de clubs dat de kwaliteit van het water in de sloten en vaarten rondom het nieuwe gebied achteruit zal gaan en bekritiseren zij de kashoogten die het landschap zouden ontsieren. Ook de groei van het verkeer is onvoldoende onderzocht; er zou sluipverkeer kunnen ontstaan waardoor de verkeersveiligheid afneemt en de leefbaarheid.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.