Home

Achtergrond

LTO Noord vreest bodemdaling

Oliemaatschappij Vermillion stopt vooralsnog de gaswinning boven Franeker.

LTO Noord is opgelucht maar hoopt dat ook de rest van de regio onder de loep wordt genomen. Aanleiding voor de stopzetting is dat de bodem mogelijk veel sneller daalt dan eerder werd aangenomen.

LTO Noord claimt al jaren dat de bodem in de afgelopen jaren snel daalt en onduidelijke verbanden met de gas- en zoutwinning bestaan. Vermillion zelf geeft aan dat ze twijfelt aan de betrouwbaarheid van meetgegevens.

De kwaliteit van landbouwgrond daalt rap door de winning van gas en zout. Voorzitter Siemen Crossen van LTO Noord afdeling Franekeradeel hoopt dat de gaswinningsplannen voor heel Friesland nu opnieuw onder de loep worden genomen. "De afbraak van landbouwgrond staat haaks op de doelstelling van overheden om hoogwaardige landbouw in de regio te behouden. Als de bodem daalt verzilt het land. Hier worden vooral pootaardappelen geteeld en die kunnen niet tegen zout."

Lokaal wordt gegrapt dat de tientallen getroffen boeren tussen Harlingen en Franeker aardappelen met het zout erbij telen, maar leuk is het niet, aldus Crossen. "De drainage raakt eerder vol, en dat maakt onze gronden een stuk kwetsbaarder voor clusterbuien."

Onderzoek door het Canadese SoDM moet uitwijzen waarom de bodem sneller daalt dan eerder gedacht. Vermillion heeft sinds 2004 de gasrechten. Het bedrijf stelt dat de bodemdaling natuurlijk kan zijn. Crossen: "Maar wij hebben sinds 1930 hier op zware klei geen bodemdaling gehad."

Of registreer je om te kunnen reageren.