Home

Achtergrond 1 reactie

LEI: afzet is zwakke punt in keten glasgroente

De Nederlandse glasgroenteketen kent vooral zwakheden aan de afzetkant.

Dat blijkt uit een analyse van de keten door landbouweconomisch instituut LEI in opdracht van de Zwitserse overheid dat het succes van de Nederlandse sector uitgediept wilde door het LEI.

Het LEI sprak voor het onderzoek met een representatieve groep ondernemers uit de sector. Het instituut beschrijft de sterke en zwakke punten van de Nederlandse keten.

De Nederlandse glasgroentesector heeft het introduceren van nieuwe producten niet goed in de vingers, blijkt uit het rapport. De sector weet niet goed genoeg welke innovaties consumenten willen. De nieuwe producten worden vervolgens te snel ingevoerd, met als gevolg overproductie en lage prijzen. Nieuwe producten wijken ook steeds meer af van bestaande producten op de markt, blijkt uit de gespreksronde met de respondenten.

Een andere zwakheid die de sector treft is de afhankelijkheid van de marktmacht van supermarkten. Deze afnemers bepalen welk product verkocht wordt tegen welke prijs. Dat maakt het voor telers lastig inspelen op marktontwikkelingen aan de vraagkant, stellen de ondervraagden.

Bij een deel van de telers blijkt verder weerstand te bestaan tegen de ontwikkeling van nieuwe glastuinbouwgebieden. Door de bouw van grote bedrijven van soms wel 100 hectare bestaat het gevaar van overproductie bij een stagnerende vraag. Dat is een gevaar voor de sector als geheel.

De Zwitserse overheid gaf opdracht voor de sectoranalyse om zelf meer inzicht te krijgen in een vrije marktwerking. De Zwitserse telers produceren voor een beschermde markt, maar zullen steeds meer elementen van vrije handel overnemen. Ze zien de over het algemeen succesvolle Nederlandse glasgroenteketen als voorbeeld.

Eén reactie

  • no-profile-image

    jj.verhaar

    wat jammer dat er geen eenheid meer is,het is mis gegaan met het verdwijnen van de klok ,geen min.prijs geen doordraai.daardoor overschot langer bewaren van produkt kwaliteitverlies .de ned.tuinbouw was koploper nu afhankelijk van het grootwinkelbedrijf jammer voor deze mooie sector. een senior tuinder.

Of registreer je om te kunnen reageren.