Home

Achtergrond 194 x bekeken

Helft gemeenteraden kent nieuwe Wro onvoldoende

Ruim de helft van de gemeenteraden is onvoldoende voorbereid op de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro), die op 1 juli inging. Van de fractievoorzitters weet 10 procent zelfs niet dat er een nieuwe Wro is. Van degenen die het wel wisten, kon een kwart geen belangrijke verandering noemen. Dit bleek uit een onderzoek ‘Ruimte voor kennis’ van SGBO, een bureau dat zich bezighoudt met bestuurlijke en organisatorische vraagstukken.

De wetswijziging is redelijk bekend: 54 van de 60 fractievoorzitters weet wel dat de wet is aangepast, zodat er 10% onwetenden resteren. De inhoud van de wijziging is minder bekend. Van degenen die wel van de wijzigingen weten, zegt 74% van de respondenten dat ze een belangrijke verandering kunnen noemen. De genoemde veranderingen lopen sterk uiteen. De meest genoemde wijziging is dat de gemeente meer bevoegdheden krijgt, maar welke wisten de fractievoorzitters dan weer niet.

Over de provinciale bevoegdheden lopen de meningen uiteen: 11 fractievoorzitters geven aan dat er ‘iets’ was veranderd, 11 dichten de provincie meer bevoegdheden toe en één zegt dat de provinciale bevoegdheden zijn afgenomen. Verder geven drie fractievoorzitters aan dat de artikel 19-procedure is vernieuwd, vier personen geven aan dat deze procedure is afgeschaft en één fractievoorzitter geeft aan dat deze procedure juist is verruimd.

Er is nog ruimte voor kennis: 42% weet niet of het toegestaan is leges te heffen bij verouderde bestemmingsplannen. 48% weet dat dit niet mag en 10% denkt ten onrechte dat dit wel is toegestaan.

De gemeentelijke voorbereiding op deze belangrijke nieuwe wet is nog niet wat het zijn moet. De ondervraagde fractievoorzitters vinden voor 48% dat hun gemeenteraad matig tot slecht is voorbereid. Over zichzelf zijn de fractievoorzitters zelfs nog iets kritischer: 55% vindt zich matig of slecht voorbereid. Een kwart heeft zich helemaal niet voorbereid. De voorbereiding doet een kwart van de fractievoorzitters met uit informatie uit de ambtelijke top, een kwart doet een workshop en 8% doet het met informatie van de provincie.

Slechts 38% van de respondenten vindt de nieuwe wet een verbetering voor de burgers. Bijna de helft heeft geen idee of de wet een verbetering is voor de burgers. Het rapport vermeldt enkele verbeteringen die de ondervraagden noemen: transparantie, betere communicatie, snellere dienstverlening, eenvoudigere procedures, meer invloed, participatiemogelijkheden en overige punten. Eventuele verslechteringen geeft het rapport niet. Of een plan wel of niet doorgaat, hangt natuurlijk ook af van het eigen belang van een burger of onderneming daarbij. Verder is een snelle procedure mogelijk een nadeel voor een persoon die het plaatselijke nieuws slechts oppervlakkig volgt en daardoor laat op de hoogte raakt.

De grotere verantwoordelijkheid van de gemeenten in de Wro brengt ook meer zorgen met zich mee. De provinciale goedkeuring is immers vervallen en ook kunnen de gemeentes minder gebruik maken van de provinciale expertise over ingewikkelde onderwerpen en wetten. De landelijke overheid en de provincies mogen slechts regels stellen aan bestemmingsplannen als de hogere belangen dit vereisen. Nu moet de gemeente zelf de plannen afstellen op de ruimtelijke ontwikkelingen en zich zelf gaan verweren bij bezwaren en conflicten, tot de Raad van State aan toe.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘Wro’

Meer informatie SGBO, 4 augustus 2008: Ruimte voor kennis (over de Wro)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.