Home

Achtergrond 2 reacties

Health check sterkt internationale rol EU

Het mislukken van de WTO-top in Genève was een van die momenten waarop politici het liefst buiten de publiciteit blijven, vindt Mariann Fisscher Boel. De geringe rol van de EU in de enorme nieuwsstroom die opgang kwam door het fiasco, is wel heel opmerkelijk. Het tekent een grote verandering in de internationale handelspolitiek.

Toegegeven, er was bepaald geen gebrek aan berichtgeving over de Doha-ronde van de WTO de afgelopen dagen. Terecht, want de mislukking van de bijeenkomst was een serieuze nederlaag voor handel en internationale ontwikkeling. Toen ik mijn koffers aan het pakken was in Genève, voelde ik mij bemoedigd door de rol die de EU heeft gespeeld in de onderhandelingen. Dat ik geen hoofdrol speelde in de krantenkoppen was niet aan een politieke verdwijntruc te danken. Het kwam omdat, in schril contrast met eerdere handelsbijeenkomsten, niemand de oorzaak van het fiasco in Genève bij de EU legde. Sterker nog, de EU heeft vooral de gesprekken vooruit geduwd.
Deze transformatie van de Europese rol in de WTO-onderhandelingen is grotendeels het gevolg van de hervorming van het EU-landbouwbeleid.

In de Europese Unie betekende het ondersteunen van boeren in hoofdzaak het hoog houden van landbouwprijzen. Om daarvoor te zorgen, besteedden wij enorme sommen geld aan de opkoop van ongewenste producten en aan het subsidiëren van de export.
Deze benadering was ooit logisch en gerechtvaardigd, maar raakte buiten controle. Toen dat gebeurde, schermde het beleid boeren af voor marktsignalen, leidde het tot overproductie en milieuschade. Dat alles kostte veel geld. Er was ook schade in handelsopzicht. De EU leek zo vaak verdedigend, zo vaak pogend te rechtvaardigen boeren te steunen met handelsverstorende regels, zo vaak mikpunt van kritiek.

Het landbouwbeleid heeft niet stilgestaan. Na achtereenvolgende hervormingen is de groter meerderheid van steunbetalingen aan boeren vandaag de dag losgekoppeld van productie – en verbonden aan hoge normen op het gebied van milieu, dierenwelzijn en volksgezondheid. Ontkoppelde steun laat boeren vrij hun productiekeuzes te baseren op de markt en verstoort dus niet de handel. Door de nadruk van het beleid te verleggen van marktbeheer naar ontkoppelde steun heeft de EU zichzelf de ruimte gegeven om veel strengere WTO-regels voor de landbouwsector te accepteren.

Dit is iedereen meer dan duidelijk geworden in de Doha-onderhandelingen. Wij hebben een reductie aangeboden op handelsverstorende interne steun van liefst 80 procent. Wij wilden de agrarische importtarieven met gemiddeld 54 procent terugdringen. En we hebben aangeboden een einde te maken aan de exportrestituties in 2013. Dit pakket heeft enorme voordelen gebracht voor arme landen.
Door dit aanbod en door de ruimte die dit liet om te manoeuvreren is de EU niet langer het vervelende jongetje in de internationale handelklas: Europa is een hoog gewaardeerde partner. Wij hebben de Doha-ronde op een zeer positieve manier benaderd door te kijken naar mogelijk winst in plaats van in de verdediging gaan. De toekomst van de Doha-ronde is nu niet duidelijk. Wat wel helder is, is dat we het wereldhandelssysteem moeten blijven omarmen. Alleen dan zullen de voordelen van handel worden gedeeld door de sterken en de minder sterken.

De EU zal doorgaan haar landbouwbeleid om te vormen in een beleidsinstrument voor de 21e eeuw: een beleid dat tegemoet komt aan publieke zorgen als een veilige en bestendige voedselvoorziening, concurrerende landbouw, aandacht voor het milieu, en vitale plattelandsregio’s. We verwachten in de herfst overeenstemming te bereiken over de volgende fase in dit proces – de zogeheten health check. Wat het nieuwe decennium ook zal brengen voor het landbouwbeleid, ik ben van één ding overtuigd: de dagen zijn voorbij dat dit beleid fungeerde als rem op internationale handelsbesprekingen. Zoals in Genève al bleek heeft de Europese Unie nu de voet stevig op het gaspedaal.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Graats

  Gelijk LTO misleid Mariann Fisscher Boel de pers door te stellen dat er door de EU gedurende de WTO-onderhandelingen geen concessies op landbouw zijn gedaan.
  Media bericht echter dat reeds op de eerste dag van de besprekingen Mandelson de concessie deed de importtarieven op landbouwproducten met 60 procent te reduceren. De EU deed daarmee naar eigen zeggen een voorstel dat ‘een aanmerkelijke verbetering’ is ten op zichtte van het vorige bod, van 54 procent.

  Zo´n eenzijdige aderlating van de Europese landbouw ten gunste van de industrie en dienstensector is voor een Europees Commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling beslist geen reclame. Gelukkig heeft deze mevrouw Fisscher Boel hier volgend jaar weinig meer over te vertellen.


  Bron:
  www.volkskrant.nl/economie/article1046796.ece/EU_naar_60_procent_...

 • no-profile-image

  Adriaan Van Eerdt

  Het exporteren van millieubelasting naar andere landen,door daar het voedsel vandaan te halen,is de kop in het zand steken.Het is drogbeleid zonder dat de wereld er beter van wordt.
  Transporten van multinationals ,die hun winsten in de derde wereld halen ten koste van de agrarische bevolking daar.
  Dieronvriendelijke wetgeving daar om supermarkten goedkoop te laten inkopen,want de handel gaat voor het ethisch verantwoord gedrag!
  Als burger verlies je het zicht op wat je eet en je hebt er niets meer over te zeggen. De macht ligt bij een paar grote multinationals ,die gaan bepalen wat je eet.
  De politiek gaat daar graag in mee omdat prachtige commissionariaten om de vier jaar op de politieke poppetjes liggen te wachten.
  De praktijk heeft dat bewezen.
  Laten we zelfvoorzienend blijven,zodat je weet wat je eet en ook zelf de diervriendelijkheid van je vlees kunt bepalen en de transporten kort houdt.
  Kortom je eten niet in de uitverkoop bij de WTO en bescherm daarmee je boerenstand en ook die elders in de wereld.
  Geen WTO voor voedsel!!!!!!

Of registreer je om te kunnen reageren.