Home

Achtergrond 199 x bekeken 1 reactie

Groningen streelt buikgevoel

Provincie heeft ruimte zat, maar verbiedt toch megastal: puur burger paaien.

De provincie Groningen verbiedt megastallen voor varkens en pluimvee. De reacties op dit radicale besluit zijn gematigd. LTO vindt het nogal ingrijpend, maar veroordeelt het niet, zolang bestaande bedrijven maar mogen uitbreiden. Andere provincies vinden het besluit inconsequent: waarom géén varkens- en kippenstallen, maar wél grote melkveebedrijven?

Er is dus onbegrip, maar geen afkeuring en verontwaardiging. Terwijl daar alle reden voor is. Februari dit jaar hebben de ministers Verburg (Landbouw) en Cramer (Milieu) de megastal erkend als een begrijpelijke economische ontwikkeling. Ze hoort bij het proces van schaalvergroting, zeggen de ministers.

Natuurlijk, deze stallen mogen er niet zomaar komen. Met provincie en gemeente moet goed worden overlegd of zo’n knoeperd wel in het gebied past. Een eenzijdig verbod, zoals in Groningen, moet in dit licht worden gezien als een soloactie. Ondernemers hebben in Groningen geen kans gekregen aan de overlegtafel.

De argumentatie van de Groningse gedeputeerde en akkerbouwer Marc Calon is zwak en door emoties gevoed. Varkens en kippen mogen niet behandeld worden als industrieel product, vindt hij. Een onder leken veelgehoord standpunt, dat voorbijgaat aan recent onderzoek. Megastallen zijn geen probleem voor het milieu, het dierenwelzijn, de diergezondheid en de kwaliteit van het landschap.

Verburg en Cramer hebben zich in februari op deze onderzoeken gebaseerd. Van provinciebestuurder
Calon mag hetzelfde worden verwacht. Met het rigoureuze besluit kietelt de provinciebestuurder slechts het buikgevoel van de slecht geïnformeerde burger.

Daarnaast blokkeert hij een belangrijke landbouwkundige ontwikkeling. Megastallen zorgen voor efficiënte en innovatieve bedrijfsvoering. Een belangrijke voorwaarde is en blijft dat er genoeg ruimte is. Daaraan is in Groningen juist geen gebrek.

Foto

Marcel Henst

Eén reactie

 • no-profile-image

  Wouter van Oostrum

  Reaktie n.a.v.: Groningen streelt buikgevoel.Met als uitgangspunt, dat schaalvergroting een gegeven is en daaraan gekoppelt grote stallen, is binnen
  Nederland Groningen ( Oldambt en Veenkolonien) een van de beste vestigingslokaties. Ik verbaas mij erover
  dat hier, evenals begin negentiger jaren)
  voor de melkveehouderij geen rijksbeleid
  voor ontwikkeld is. Op basis van mijn eigen ervaringen ( zie mijn website www.
  wout-van-oostrum.nl) zou ikhieromtrent
  graag eens nader van gedachten willen
  wisselen.
  Tel 013 5054346 of mail
  Vr. groet, Wout van Oostrum.

Of registreer je om te kunnen reageren.