Home

Achtergrond 230 x bekeken

Groningen ordent megastal de ruimte uit

De provincie Groningen heeft met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in de hand de komst van grote stallen met varkens en kippen verboden. Bestaande veeteeltbedrijven in de provincie krijgen wel enige ruimte om uit te breiden. Met het verbod zet de provincie een trend die het beginsel van Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) uitholt. Overigens wil de provincie Overijssel wel ruimte bieden aan megastallen.

Het Provinciaal Ontwikkelingsplan (POP) begrenst bedrijven met de BOM-methode: bouwblokken op maat. De bouwblokken mogen maximaal 2 hectare groot worden. Hierdoor is voor bestaande melkveebedrijven meestal wel ruimte voor enige uitbreiding. De provinciale staten van Groningen debatteren op 5 november 2008 over dit POP. Veehouderijbedrijven met meerdere werknemers, in de volksmond megastallen genoemd, worden onmogelijk gemaakt. Die van elders worden zelfs expliciet onwelkom genoemd. Stank en overlast bij het vervoer zijn de belangrijkste redenen om veebedrijven van elders te weren.

De mogelijkheden van intensieve veehouderijen om te verhuizen naar regio’s waar zij minder schadelijk zijn voor kwetsbare natuur of woongebieden, worden flink beperkt als meerdere provincies en gemeenten deze trend volgen. Dat is onwenselijk omdat op nieuwe grote bedrijven meer gedaan kan worden om uitstoot van schadelijke stoffen te beperken en het welzijn van de dieren te verbeteren dan op bestaande kleine bedrijven. Verder is schaalvergroting van belang voor de bestaanszekerheid van de intensieve veehouderij.

Wel kan een grote stal voor de directe omgeving meer overlast opleveren dan een enkele kleine stal. Zodoende wil de burger de grote stallen niet in zijn eigen directe omgeving. Dat laatste verklaart de tegenwind voor de megastallen. Als men concentratie tot grote veehouderijbedrijven voor het algemene belang wenselijk vindt, moet men de besluitvorming erover niet overlaten aan de locale of regionale overheden. Met de nieuwe Wro kunnen de lagere overheden nu slagvaardiger beslissen, maar hier niet in het voordeel van de veehouderij.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘megastal’

Meer informatie Trouw, 19 augustus 2008: Discussie megastal hoort in Den Haag

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.