Home

Achtergrond 218 x bekeken

Gemengde groep biggen heeft beter resultaat

Hoe gemengder de groep gespeende biggen, hoe beter de groeiresultaten.

De verschillen in eindgewicht tussen de afzonderlijke vleesvarkens pakken ook kleiner uit. Dat blijkt uit praktijkonderzoek op het varkensproefbedrijf Oberer Hardthof van de universiteit van Giessen.

Hierbij werden de productieresultaten bestudeerd van ruim 1.200 gespeende biggen uit 101 verschillende tomen die na het spenen werden ondergebracht in groepen van qua samenstelling vier verschillende varianten. De variaties behelsden homogeniteit en heterogeniteit van de dieren, het geslacht, het gewicht, de herkomst van de zeug en de omvang.

De slotsom is dat, als biggen uit een worp om productietechnische redenen niet bij elkaar kunnen blijven (wat uiteindelijk het allerbeste blijft), het meeste rendement wordt gehaald door een zo heterogeen mogelijke samenstelling qua geslacht (mannelijke en vrouwelijke dieren bij elkaar) en gewicht bij een tegelijkertijd zo homogeen mogelijke samenstelling qua moederdier.

Deze aanpak zorgt ervoor dat er minder om de rangorde wordt gevochten en resulteert er tevens in dat de dieren qua gewicht aan het eind van het productieproces dichter bij elkaar uitkomen. Het principe dat bij de samenstelling van groepen gespeende biggen voor de vleesvarkensproductie op de homogeniteit van de groep moet worden gelet, blijkt van minder belang dan lang gedacht.

Of registreer je om te kunnen reageren.