Home

Achtergrond 177 x bekeken

Extra steun glastuinders voor dure energie

Er komt er een fonds met €10 miljoen om risico’s bij grondboringen naar aardwarmte op te vangen, zegde de ministeries van LNV en EZ toe op 15 augustus 2008. Het is onderdeel van een pakket maatregelen voor 2009 om de gevolgen van de hoge energieprijzen voor de glastuinbouw op te vangen. Ook worden voorwaarden voor het Borgstellingsfonds versoepeld en voor het vormen van een energienetwerk dat bijvoorbeeld energie levert aan derden, komt ook een regeling.

Daarnaast bespreekt Verburg met haar collega van Economische Zaken de knelpunten rond het leveren van elektriciteit aan het net. Minister Verburg kijkt met de minister van Vrom naar enkele versoepelingen in bijvoorbeeld de regels voor de zogenoemde 'groenlabelkassen'. Daardoor moet investeren in energiezuinige maatregelen rendabel blijven. Verburg juicht ook initiatieven toe waarbij tuinders energie aan woonwijken leveren. Een dergelijk initiatief kan vanuit de regeling voor energienetwerken subsidie krijgen.

Minister Verburg bespreekt met de Europese Commissie een versoepeling in het Borgstellingsfonds waardoor tuinders makkelijker een lening kunnen krijgen bij de bank. Een voorstel daarvoor ligt op dit moment bij de Europese Commissie ter goedkeuring. Het bancair aansprakelijk vermogen wordt mogelijk teruggebracht van 20 procent naar 15 procent. Verder worden allerlei bestaande regelingen doorgelicht of deze voor de glastuinders versoepeld kunnen worden. Concrete plannen met bedragen worden op Prinsjesdag bekendgemaakt.

De glastuinbouw heeft het moeilijk, zegt de minister. Door de sterk gestegen gasprijzen komen tuinders in de problemen. Daarbij is de prijs van de producten laag, zodat telers van groenten en bloemen niet in staat zijn de hogere kostprijs door te kunnen berekenen. De sector zelf gaat daarom meer aandacht besteden aan het verbeteren van de marktpositie.

Het kabinet investeert graag energiebesparende maatregelen in deze en andere sectoren, omdat die zich terugverdienen. Dit moet de sector aangrijpen om voldoende toekomstperspectief te houden. De minister ziet de glastuinbouw veranderen van energievrager naar energieleverancier. Ook prijst ze de glastuinbouwsector, omdat die concrete voorstellen deed om de nood te lenigen. Hoeveel de sector van het gevraagde bedrag van €50 miljoen krijgt, zal op Prinsjesdag blijken. Het kabinet werkt in elk geval graag met garantstellingen voor (milieu-)investeringen met onzeker resultaat.

Meer informatie LNV, 15 augustus 2008: Verburg steunt glastuinbouw op weg naar energieleverende kassen

Meer informatie AGD.nl, 15 augustus 2008: LNV stelt aardwarmtefonds in

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.