Home

Achtergrond

Europese melkprijs in juni: €32,57

Friesland Foods en Campina betaalden hun leden in juni een lagere melkprijs uit dan de andere Europese zuivelfabrieken. Dit blijkt uit de internationale prijsvergelijking van LTO. Die uitkomst wordt echter vertroebeld door de Nederlandse zomerheffing.

De gemiddelde Europese boer ontving in juni een melkprijs van €32,57. Friesland Foods en Campina komen gemiddeld tot €30,90 (inclusief aftrek van zomerheffing). Finland, Frankrijk en, in iets minder mate, Denemarken springen er in positieve zin uit.

Engelse melkveehouders krijgen nog altijd het minst voor hun melk. Gemiddeld beuren zij €29,61. In Nieuw-Zeeland wordt nog minder uitbetaald: €29,43. Ook de Verenigde Staten zitten met €32,08 onder het Europese gemiddelde.

In juli gaan de EU-prjzen iets verder omlaag

prognose:

licht dalende EU-melkprijzen in juli

Of registreer je om te kunnen reageren.