Home

Achtergrond 16 reacties

EU-zuivel verliest terrein

Het aandeel van de Europese Unie op de wereldzuivelmarkt daalt de komende tien jaar, met name voor boter en magere melkpoeder.

Alleen haar aandeel in de internationale kaashandel weet de EU te behouden. Dat concludeert DG Agri, het landbouwdepartement van de Europese Commissie, in een analyse van de wereldhandel in agrarische producten tot 2018. De analyse is gebaseerd op recente rapporten van de FAO, Oeso, het Amerikaanse landbouwministerie en onderzoeksinstituut Fapri.

Vooral Nieuw-Zeeland (boter en melkpoeder) en de VS (magere melkpoeder) profiteren van de toegenomen vraag naar zuivelproducten. Die komt vooral uit Azië, Rusland en de Arabische landen.

De analyse van DG Agri lijkt het pleidooi van de Nederlandse zuivelsector te onderschrijven, om de quota de komende jaren te verruimen met jaarlijks minimaal 2 procent. De discussie over de quotumverruiming, vooruitlopend op afschaffing in 2015, verdeelt de EU. De lidstaten nemen hierover in november een besluit.

DG Agri verwacht dat de productie van melk en andere zuivelproducten het komende decennium met zo’n 20 procent toeneemt. De wereldhandel in zuivelproducten groeit met een derde. De hoge zuivelprijzen van 2007 zullen de eerstkomende jaren geleidelijk dalen, met 30 procent voor melkpoeder en 13 procent voor kaas en boter – hoewel economen het over die laatste niet geheel eens zijn. Na 2013 treedt een stabilisatie in de prijzen op.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  DJ

  Ik ben het helemaal met beide voorgaande reacties eens. Het heeft totaal geen zin om beneden de kostprijs veel meer te gaan melken.
  Geen uitbreiding en behoud van quotering samen met een kostendekkende prijs is veel zinvoller, dan voor niets je te barsten werken.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Ja Sjoerd, zo zie ik het ook. En de kostprijs zal dus omlaag moeten om hier tegenwicht aan te geven. De grootste kostenpost zijn de toegenomen financieringslasten per liter melk. En als je voor het uitsmeren hiervan meer wilt melken, en ook nog in quotum moet blijven investeren dan is het echt niet gek dat we de strijd gaan verliezen.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Wat een onzin Dirk. Ieder gaatje wat in de EU valt wordt door goedkopere melk (bv VS) van buiten de EU opgevuld. Heel sluimerend krijg je dan een verschuiving van het EU aandeel op de markt. Heel nuchter bekeken vervangt iedere keer stukje bij beetje de goedkopere buitenlandse melk de (duurdere) EU melk. En wat dit op termijn met de prijs doet hoef ik je verder niet uit te leggen.
  Resultaat; EU levert minder melk tegen lagere prijzen.
  De eerste tekenen zijn er al; particuliere fabrieken breiden uit om het ( goedkopere buitenlandse) aanbod te kunnen verwerken en nieuwe starten op. De supermarkten zullen de marktmacht van de coöperaties gaan breken door van hen alleen het noodzakelijke af te nemen. En die particuliere verwerkers halen de melk waar deze het goedkoopste is om toch voldoende marge te houden en groeien verder.
  Uiteindelijk verlies je als coöperatie en EU de strijd met een kunstmatige beperking van de produktie.

 • no-profile-image

  toonmechy@tiscali.nl

  De kostprijs zit niet alleen in aankoop van melkquotum. Als dit vervalt komen er andere kosten om de hoek kijken die weer op een gelijkwaardig niveau komen als de quotumkosten. Denk aan mest, grond, arbeid en in de toekomst extra kosten amoniak en co2. Denk dus niet dat je zonder extra kosten in Nederland meer kunt gaan melken om je financieringslasten over meer liters uit te smeren. Wil je dit, ga je heil dan buiten Europa of in het oostblok zoeken. Bij extra productie zal alleen de melkprijs dalen en de kosten stijgen waardoor we ons vanzelf uit de markt prijzen.

 • no-profile-image

  toonmechy@tiscali.nl

  Zo is het maar net melkveehouder uit brabant. Wat moeten we met melk die omgezet wordt in boter of melkpoeder waarvan verwacht wordt dat de prijs gaat dalen. Ik ben er niet van overtuigd dat productie op de wereldmarkt een plus geeft op onze melkprijs. En qua kostprijs kunnen we in ons dure Nederland nooit tegen bijv. Nieuw-Zeeland op, maar die hebben dan ook minder geinvesteerd in toegevoegde waarde. Dus we hoeven niet bang te zijn dat ze met allelei toetjes en andere producten vanuit Nieuw-Zeeand naar Europa komen. Volgens mij denkt de LTO wel eens teveel in omzet dan in rendement, anders zouden ze wel wat gereserveerder zijn om voor de wereldmarkt te produceren.

 • no-profile-image

  Ondernemer

  Met dit nieuws én de reacties daarop is duidelijk te zien dat het belang van de boeren heel anders is dan het belang van de zuivelindustrie. De industrie wil groeien in omzet desnoods met/voor bulkproductie. Dat biedt kans op meer winst (want dan betaal je de boer toch minder?) . De boeren in Nederland (waar de kostprijs hoog is) zijn meer gebaat bij een beperkte productie die gebruikt wordt om hoogwaardige produkten in de markt te zetten. Dat leidt in Nederland tot meer inkomen voor de boeren...en dat hebben de melkveehouder uit Brabant én de melkveehouder uit Zeeland goed gezien. Nu nog de andere boeren (én de bestuurders van de Cooperaties) tot het zelfde inzicht brengen. Dat zal een hele klus worden...

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  Ik produceer de melk wel voor de toetjes en de kaas. Die kunnen waarschijnlijk wel weg voor meer dan €0,50 per kg. De rest mag van mij Amerika wel vol melken. Ik hoef de melk die onder de kostprijs verkocht wordt niet persee te melken. Heb liever een goed inkomen.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Ik zie meer in een geleidelijke verruiming van het quotum zolang de melkprijzen goed blijven. Als we aan de vrije markt worden overgeleverd zoals je dat op dit moment ziet in de varkenshouderij en de tuinbouw dan wordt het een hele zware tijd voor ons. Snap niet dat LTO dat niet wil zien

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Melkveehouder zeeland, ik ben niet zo bang voor de concurrentie. Binnen de EU en met name enkele lidstaten wordt de melkveehouderij uitgehold door produktiebeperking en hierdoor geen optimale produktie per arbeidskracht en de quotumkosten.
  Trek bv.de quotumkosten maar af van de melkprijs en vergelijk dan nog maar eens.
  En wat het ongeremd produceren betreft merk ik op dat juist de hoge prijzen aanzetten tot meer produktie ( zoals op dit moment binnen de EU in frankrijk gebeurt ).
  Het is logisch dat landen buiten de EU hun produktie zullen opvoeren als de melkprijs in de EU hoog is, en blijft.
  En juist deze produktieverhoging moet de EU zien te voorkomen omdat we anders in Europa een keer bedolven worden onder de goedkope melk en kopje onder gaan. En dit kun je alleen tegengaan als het verschil tussen de prijzen binnen en buiten de EU niet te groot is.
  Dus zo vlug mogelijk afschaffing van het quotum en verruiming van de produktie.

 • no-profile-image

  Dirk

  Laat je inderdaad niets wijsmaken, laten andere landen maar meer melk leveren, hier gaan we liever iets meer beuren voor minder melk.
  De zuivel industrie is gebaat bij meer melk, dan kan de prijs laag blijven.
  Kijk naar de OPEC landen, zodra de prijs van ruwe olie zakt, gaat de produktie naar beneden.
  Wees blij met het Quotum, de produktie blijft op peil.

 • no-profile-image

  Ervaring

  De vraag is, wie bepaalt de markt? De consument of de producent! Het lijkt er op dat de cooperaties en hun besturen een verlengstuk is van de consument! Daarom hebben deze zo hard gevochten tegen de acties voor een kostendekkende melkprijs. Als dit niet veranderd gaan de melkveehouders er aan . Kies goede besturen die vechten voor de boer maar niet tegen de boer!!!! Men kijkt altijd ver weg maar zoek het maar eerst is dichterbij!! Dit heeft Ger v Dijk met zijn onderzoek toch ook ontdekt! De bestuurders hebben de aansluiting bij de leden verloren!!

 • no-profile-image

  W Geverink

  Van Bakel rekend op een overvloed van heel goedkope melk voor zijn spiksplinternieuwe fabriek . Laat je niet wijsmaken dat de afschaffing van quota goed is voor de melkveehouderij . Als de verwerkers te veel melk aangeleverd krijgen valt de concurentie weg en daarmee ook de prijs .

 • no-profile-image

  toonmechy@tiscali.nl

  Ik vraag me af of we werkelijk bedolven worden door goedkope melk buiten europa omdat melk een bederfelijk product is. Transport over lange afstanden is mijns inziens niet mogelijk en verhoogt de prijs. En als we het moeten winnen met kostprijs leggen we het toch af. Zijn er geen quotumlasten, dan lopen we tegen de mestkosten(vergelijkbaar met quoumkosten) en zoals nu torenhoge grondpijzen en hoge arbeidskosten. Extra productie zullen eerder genoemde kosten alleen maar doen stijgen en resulteren in een lagere melkprijs. We zullen het in Nederland en grote delen van Europa moeten hebben van innovatie en toegevoegde waarde en niet van bulkproductie want daar zijn andere werelddelen veel geschikter voor, hoe graag je ook uit zou willen breiden.

 • no-profile-image

  Sjoerd

  Het gaat niet zozeer om verse melk, meer om melk producten. Waaronder magere melkpoeder en boter. Het vervoer van deze producten is niet noemenswaardiger duurder. Deze producten kunnen inderdaad zeer goed geproduceerd worden in Nieuw Zeeland en Amerika. De discussie rond de kostprijs staat daar 'meiner Meinung nach' volledig buiten.

 • no-profile-image

  toonmechy@tiscali.nl

  Melkveehouder, als je gelijk hebt kunnen we maar beter snel inpakken want wij kunnen in Nederland qua kostprijs nooit op tegen Amerika of Nieuw-Zeeland. Ik vraag me alleen af of een bederfelijk poduct als melk wel uit amerika of nog verder nieuw-zeeland gehaald kan worden, en ik kan me niet voorstellen dat melkpoeder omgezet wordt in allerlei toetjes of kaas. Ik ben overtuigd als wij willen overleven we het van de toegvoegde waarde moeten hebben en niet van de bulk zoals buiten europa. Dit houdt in dat er niet ongeremd geproduceerd moet worden om maar heel de wereld te willen bedienen!!!!

 • no-profile-image

  andere tukker

  Zijn er toch nog wel verstandige boeren in Nederland. Ik dacht dat jullie allemaal zo graag het quotum weg wilden hebben?
  Maar i.d.d. op de goedkope dumpwereldmarkt hebben we met elkaar als EU niets te zoeken.

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.