Home

Achtergrond 201 x bekeken

Digitaal procederen bij belastingrechter komt eraan

Het wordt binnenkort mogelijk om digitaal te procederen bij de bestuursrechter, waar ook de belastingrechter onder valt. De ministerraad stemde in met een wetsvoorstel hiervoor van minister Hirsch Ballin van Justitie en minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het digitaal procederen bevordert de toegankelijkheid van de bestuursrechtspraak. Verder kunnen digitale processtukken de doorlooptijden bij de gerechten verminderen.

De voorgestelde regeling sluit aan bij de toenemende behoefte in de praktijk aan elektronische mogelijkheden tijdens een bestuursrechtelijke procedure. Het stimuleert bestuursrechters om het elektronisch procederen verder te ontwikkelen.

Digitaal procederen heeft verschillende voordelen. Allereerst bevordert het digitaal verzenden van een beroepschrift de toegankelijkheid van de bestuursrechtspraak. Verder draagt de beschikbaarheid van digitale processtukken bij aan vermindering van de doorlooptijden. Elektronisch verzonden stukken kunnen eenvoudig worden bewaard en snel worden geraadpleegd bij de behandeling van nieuwe beroepszaken. Dit in tegenstelling tot papieren documenten, waarvan de opslag veel ruimte en geld kost. De digitale communicatie kan op termijn leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen bij de gerechten.

De rechtbanken in Rotterdam, Dordrecht en Breda zijn al begonnen met het project 'digitale procedure bestuursrecht' dat onder meer voorziet in pilots met het elektronisch instellen van beroep en met het digitaal beheer van procesdossiers. Op deze wijze willen de gerechten bezien hoe het elektronisch verkeer tussen partijen en de bestuursrechter zo efficiënt mogelijk kan worden vormgegeven en welke invloed dit heeft op de bedrijfsvoering en de relatie tussen verschillende partijen.

De burger mag per e-mail een beroepschrift aan de bestuursrechter verzenden, maar dit hoeft niet. Van een plicht tot digitaal procederen is dus geen sprake. Degene die om wat voor reden dan ook geen gebruik van e-mail wil maken, mag ook in de toekomst de papieren weg blijven bewandelen. Wie bang is dat stukken wegraken op de digitale snelweg of in de spamfilters, kan essentiële stukken beter zowel op papier als digitaal inzenden (en eventueel onderling verwijzen), maar deze mogelijkheid noemt het ministerie niet.

De ministerraad stemde ermee in dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State wordt gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Meer informatie Ministerie van Justitie, 11 juli 2008

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.