Home

Achtergrond

Cao Open Teelten algemeen bindend

De cao Open Teelten heeft deze week een algemeen verbindend verklaring (avv) gekregen van minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De avv is op 1 augustus in de Staatscourant gepubliceerd. Door het afgeven van de avv is de cao Open Teelten voor alle werkgevers en werknemers uit de sector bindend, ook als zij niet zijn aangesloten bij een van de organisaties die de cao hebben afgesloten.

Om een avv te verkrijgen, moeten de organisaties die de cao afsluiten, aantonen dat ze over minimaal 60 procent representativiteit beschikken. Dat wil zeggen dat minimaal 60 procent van de mensen die in de sector werkzaam zijn, lid is van een van de organisaties die bij de cao zijn betrokken. Voor de sector Open Teelten ligt de representativiteit rond de 64 procent.

De boekjes met de tekst van de nieuwe cao Open Teelten zijn inmiddels van de drukpers gerold en zullen binnenkort worden verspreid onder de leden. De cao Open Teelten kent een looptijd van 1 juli 2006 tot en met 31 december 2008.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.