Home

Achtergrond 1 reactie

Bouw windmolens strandt door angst voor overlast

Bijna tweederde van de bouwprojecten voor windmolenparken loopt vast in de besluitvorming bij gemeenten. De projecten stranden vooral omdat bewoners - en daarmee ook lokale bestuurders - bang zijn dat de windmolens voor overlast gaan zorgen, het landschap zullen ontsieren en dat de omliggende huizen minder waard worden.

Dat blijkt uit een analyse van alle projecten die nu bij het ministerie van VROM bekend zijn. Een woordvoerder van het departement heeft dat zaterdag bevestigd na een bericht in de GPD-bladen. Het gaat in totaal om 214 projecten die goed zijn voor 4400 megawatt aan duurzame energie.

Het kabinet heeft als doelstelling om meer duurzame energie uit windmolens te halen. In 2011 moet er 4000 extra megawatt uit windenergie worden gehaald.

De uitkomsten van de analyse betekenen volgens de woordvoerder van VROM niet direct dat de kabinetsdoelstelling in gevaar komt. "Het is positief dat er zoveel projecten ontwikkeld worden, maar er is nog wel een hoop werk te doen om er draagvlak in de maatschappij voor te krijgen.''

De zegsman stelt dat de resultaten van het onderzoek nog niet allemaal bekend zijn, maar dat op basis van de huidige gegevens wel duidelijk is dat het ministerie met gemeenten en provincies om tafel gaat om de knelpunten aan te pakken. Zo moet er betere uitleg komen over de noodzaak van duurzame energie om er meer maatschappelijk draagvlak voor te krijgen.

Misschien moet het Rijk volgens de woordvoerder ook hardere doelstellingen gaan stellen over waar en hoeveel windmolens er gebouwd moeten worden. Op die manier worden gemeenten meer gedwongen mee te werken bij het zoeken van een plek waar de minste problemen en weerstand verwacht wordt.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    sloeber

    4400 megawatt, dat is nogal wat. Wat ik me dan wel afvraag is hoe doet men dat als het te hard waait of juist als er geen wind is.Wil men een stabiele situatie op het stroomnet dan zal er altijd voldoende backup moeten zijn, dat wil zeggen dat er stroomcentrales standby moeten staan om binnen seconden de wegvallende productie van de windmolens op te vangen. Standby wil zeggen dat de stoomturbine gewoon draait, maar geen stroom levert. Het rendement van windmolens is bij grootschalige toepassing dan ook bijzonder laag. Is dit niet goed geregeld dan kan er als er bijvoorbeeld ook in het buitenland niet voldoende capaciteit is een situatie ontstaan waarbij het hele stroomnet afgeschakeld moet worden.
    Volgens mij zijn er wel betere methoden van energiebesparing. Waarom wordt er weinig tot niets gedaan met de restwarmte van energiecentrales? Dit zijn enorme hoeveelheden warmte die nu gewoon verloren gaan. Bouw daar fabrieken bij die de warmte kunnen benutten, dan hoeven die geen energie meer uit fossiele brandstoffen te halen.

Of registreer je om te kunnen reageren.