Home

Achtergrond 577 x bekeken

Boete en straf mogen niet tegelijk in gewasbescherming

De Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, zoals de wet officieel heet, maakt 'bestuurlijke boetes' mogelijk. Die mogen echter niet samengaan met een strafrechtelijke reactie op dezelfde overtreding. De ministeries van LNV en Vrom maakten samen met het Openbaar Ministerie nadere afspraken over het optreden bij overtredingen van deze wet. Dit meldt het bericht van LNV op 26 augustus 2008.

Voorheen kon het Openbaar Ministerie een transactie aanbieden of voorleggen aan de strafrechter. Nu kan de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) een bestuurlijke boete opleggen bij een overtreding. Beide manieren van optreden mogen echter niet gecombineerd worden. Vandaar dat er afspraken nodig zijn over wie welke overtreding gaat aanpakken.

Overtreding van de wet kan tot verschillende bestuurlijke reacties leiden, van boetes tot inbeslagname en dwangsommen. Boetes werken het best als er lik-op-stukbeleid gevoerd wordt. In veel gevallen gaat de bestuurlijke boete sneller. Als er sprake is van een ernstige of herhaalde overtreding, dan wordt deze voorgelegd aan het Openbaar Ministerie. Andere voorbeelden zijn: overtredingen die criminele organisaties op hun geweten hebben, waar mogelijk fraude in het spel is of waarbij ingrijpende dwangmiddelen nodig zijn om bewijzen te verzamelen. Dan kan het Openbaar Ministerie tot strafvervolging overgaan.

De nieuwe wet bevat naast regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen ook regels voor het gebruik van biociden. Dit zijn alle andere bestrijdingsmiddelen, zoals middelen om ongedierte te bestrijden. Gewasbeschermingsmiddelen worden vooral gebruikt in de landbouw, maar ook in particuliere tuinen en moestuinen, op sportterreinen, in openbaar groen en bij onkruidbestrijding op stoepen en straten.

De middelen bevatten echter stoffen die direct of na verloop van tijd gevaarlijk kunnen zijn voor mens, dier en milieu. Het is daarom noodzakelijk zorgvuldig met gewasbeschermingsmiddelen en biociden om te gaan. Om die reden mogen alleen officieel toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden verkocht en (volgens voorschrift) worden gebruikt in Nederland.

Informatie over de gewasbeschermingswet is lastig terug te vinden op de sites van beide ministeries. Maar het trefwoord ‘gewasbeschermingsmiddelen’ in de zoekoptie van de LNV-site levert wel de nodige aanknopingspunten op.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘gewasbescherming’

Meer informatie LNV, 26 augustus 2008: Slim beboeten overtredingen gewasbeschermingswet

Meer informatie LNV, zoekresultaten met trefwoord gewasbeschermingsmiddelen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.