Home

Achtergrond

Boer investeert in Azië

Tegenvaller van 50 miljoen Friesland Foods doet pijn, maar is nodig voor blijvers.

De winst van Friesland Foods is in de eerste helft van dit jaar met 50 miljoen gedaald. Dat is veel. In de eerste helft van 2007 haalde het een winst van 79 miljoen. Daar blijft slechts 29 miljoen van over.

2008 wordt een lastig jaar met een inflatie voor de boeg en consumenten die de hand op de knip houden. Daarbovenop komen nog tegenvallende kosten voor de fusie van Friesland Foods met Campina.

De winstval is vooral te verklaren uit een strategische zet. Om klanten in Azië vast te houden, heeft het zuivelbedrijf de gestegen grondstofprijzen niet meteen doorberekend. Marktbehoud is daar dus gekocht; riskant. Concurrenten kunnen zoiets ook doen, waardoor klanten alsnog hadden kunnen weglopen. Weg winst én weg klanten!

Dat is niet gebeurd. De directie stelt dat het bedrijf zelfs licht aandeel heeft gewonnen in Azië. Dit succes zegt iets over de sterke positie van Friesland Foods in deze markt-met-kansen.

De cijfers wijzen wel op zware economische tegenwind. Vorig jaar haalde het bedrijf een resultaat van 11,5 % in Azië tegen 5,9 % in Europa. Het lucratieve Azië lijkt plotseling een zorgenkindje te worden: 11,5 % is gekelderd naar 2,9 %. Dat is net iets boven het gemiddelde van Friesland Foods (2,3 %).

Gelet op het marktbehoud in Azië kan de directie echter geen slecht beleid worden verweten, zoals de DDB in maart al deed. De melkveehoudersvereniging wilde het zuivelbedrijf zelfs terughalen uit Azië. Verkoop met verlies, zoals de DDB het overdreven stelde, zou de melkprijs ondermijnen.

Vertrekken uit Azië is een slechte keuze. De Aziatische markt is nodig om alle melk van de aangesloten melkveehouders te vermarkten; na afschaffing van het quotum komt er zelfs meer melk. Zo bezien is de winstval van nu een investering in de boer van morgen. De pijn van het verlies is te vergelijken met barenspijn. Heftig, maar noodzakelijk voor nieuw leven.

Foto

Marcel Henst

Of registreer je om te kunnen reageren.