Home

Achtergrond 309 x bekeken

Belastingschadevergoeding valt niet onder landbouwvrijstelling

De landbouwvrijstelling blijft de fiscale gemoederen bezighouden. De fiscale rechter in Arnhem oordeelde in een uitspraak van 29 juli 2008 dat een vergoeding wegens belastingschade niet onder de werking van de landbouwvrijstelling valt.

Bedrijfsbeëindiging
De belanghebbende, een agrarische ondernemer, staakte zijn onderneming op 31 mei 2000. Hij bracht een vrijstaande schuur en bedrijfserf over naar het privévermogen. Belanghebbende verkocht voorts een deel van zijn landbouwgrond aan een projectontwikkelaar. De koopprijs bestond uit een bedrag ineens bij de levering en uit 20 kwartaaltermijnen. In verband met de mogelijke fiscale gevolgen van de in de kwartaaltermijnen begrepen rente heeft belanghebbende een extra bedrag van f40.000 van de koper kunnen lospeuteren.

De inspecteur
In het kader van een vaststellingsovereenkomst spraken de agrariër en de inspecteur af dat de boekwinst op de grond onder de (oude) landbouwvrijstelling valt. De agrariër betoogt dat dit ook geldt voor het bedrag van f40.000. Voorts wenst hij een waardedruk wegens duurzame zelfbewoning voor de schuur en bedrijfserf in aanmerking te nemen. De inspecteur is het met beide aanvullingen niet eens.

Belastingschade
De rechtbank van Arnhem stelde de agrariër nog gedeeltelijk in het gelijk op 22 juni 2006 (nr. 05/3792, niet gepubliceerd op Rechtspraak.nl). In appel heeft de inspecteur succes. Volgens het hof heeft de aanvullende vergoeding van f40.000 betrekking op belastingschade en niet op een hogere waarde van de grond dan aanvankelijk was overeengekomen. De landbouwvrijstelling is daarom niet van toepassing.

Schuur
Voor het in aanmerking nemen van de bepleite waardedruk ziet het hof evenmin redenen. Niet aannemelijk is namelijk dat de vrijstaande schuur op het moment van staking min of meer duurzaam voor zelfbewoning werd gebruikt. Aangezien het bedrijfserf niet exclusief voor woondoeleinden werd gebruikt, ziet het hof ook voor dat erf geen grond voor een waardedruk. Het hof komt de oud-ondernemer nog wel enigszins tegemoet doordat het ambtshalve ten gunste van belanghebbende interne compensatie toepast.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landelijke landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘staking’

Meer informatie Uitspraak Hof Arnhem, 29 juli 2008, nr. 06/00285

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.