Home

Achtergrond

Aanmaningen vennootschaps- en inkomstenbelasting op komst

Ondernemers die nog geen aangifte deden voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting voor de afgelopen jaren hebben goede kans een aanmaning te ontvangen met dagtekening 16 augustus 2008. Een boete van €6 is niet het grootste bezwaar, maar dat de aangifte dan binnen 10 dagen daadwerkelijk gedaan wordt, is wel lastig direct na de vakantie. Voor de inkomstenbelasting 2006 zijn de aanmaningen al verstuurd. Digitaal inzenden van schattingsformulieren is nog mogelijk tot 16 augustus 2008.

Organisaties van belastingconsulenten stelden recent vragen aan de Belastingdienst over het ongelukkig gekozen tijdstip waarop de aanmaningen Inkomstenbelasting (IB) 2006 nu al zijn verstuurd. Voor veel mensen valt dit vlak voor of in de vakantie, wat vaak grote problemen oplevert. Gevraagd is waarom er niet gewacht is op een tijdstip net ná de vakantie. De Belastingdienst koos bewust om vóór de vakantieperiode te verzenden, zodat deze kort erna kan starten met de aanslagregeling 2006. De dienst wil dat jaar zo gauw mogelijk in de definitieve sfeer afronden. Daarnaast is het de bedoeling om direct na de vakantieperiode herinneringen te selecteren voor de aangiften IB 2007.

Aanmaningen
Wanneer de aanmaningen tot het doen van aangifte voor de vennootschapsbelasting (Vpb) of IB verstuurd worden, is elk jaar weer een verrassing. Het hangt vaak af van de overige werkzaamheden en drukte bij de Belastingdienst. Deskundigen verwachten dat de aanmaningen voor de Vpb er ook aankomen. In de agrarische sector werkt ongeveer 3 procent van de bedrijven als bv, vooral tuinbouw en intensieve veehouderij. Veel mensen en ondernemingen hebben om de een of andere reden geen aangifte gedaan voor de IB of Vpb van 2007, 2006 of zelfs eerdere jaren. Redenen zijn onder andere nog vast te stellen verzekeringsuitkeringen, ongelukken van de aangifteplichtige personen zelf, onbekendheid met de materie, uitstelgedrag of wrok jegens de overheid.

Uitstel
Belastingplichtigen die een uitstel kregen van de Belastingdienst, hoeven niet te vrezen voor een plotselinge aanmaning. Ondernemers kunnen uitstel krijgen op grond van de Becon-regeling of zelf uitstel aanvragen. De Becon-regeling is een regeling tussen belastingconsulenten en de Belastingdienst. Voor ondernemers blijft het belangrijk om zich in hun fiscale plichten te verdiepen, al is het maar om op tijd uitstel aan te vragen en/of een consulent te kiezen.

Digitaal schattingsformulier tot 15 augustus
De Belastingdienst meldt dat de inlevertermijn voor de digitale aanlevering van het schattingsformulier ondernemers IB is verlengd tot 15 augustus 2008. Wie een schattingsformulier ondernemers IB 2007/2008 indient met digitale aangiftesoftware, ontvangt normaal gesproken een terugmelding van het softwarepakket in zijn elektronische postbus. Het is mogelijk dat deze terugmelding niet is ontvangen. De Belastingdienst verstuurt deze dan zo snel mogelijk alsnog. De schattingsaangifte opnieuw insturen is niet mogelijk. Vanwege dit ongemak is de inlevertermijn voor de digitale aanlevering van het schattingsformulier ondernemers IB verlengd tot 15 augustus 2008.

Lees ook Boete verzuim aangifte bij onwetendheid, nalatigheid of schuld

Meer informatie NF Nieuwsbank, 8 augustus 2008: Reactie Belastingdienst op klacht Beconorganisaties tijdstip aanmaningen

Meer informatie Belastingdienst: Digitaal schattingsformulier ondernemers IB inleveren tot 15 augustus

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.