Home

Achtergrond

€3,6 miljoen voor innovatie groene grondstoffen

Minister Verburg van LNV geeft €3,6 miljoen aan ondernemers die willen innoveren met groene grondstoffen, (delen van) planten en dierlijke restproducten. Het ministerie bevordert de ontwikkeling van nieuwe toepassingen om de economie minder afhankelijk te maken van fossiele grondstoffen. Indienen van aanvragen kan tot 16 oktober 2008 bij SenterNovem.

Met de subsidieregeling voor groene grondstoffen geeft het ministerie van LNV gehoor aan de zogenoemde SBIR-oproep (Small Business Innovation Research Programma) om de omschakeling versnellen van een economie die afhankelijk is van fossiele grondstoffen naar een zogeheten 'bio-based economy' op basis van groene grondstoffen. In de bio-based economy, ook wel groene economie genoemd, staat het gebruik van biomassa voor non-food toepassingen centraal. Het SBIR-programma is een initiatief van verscheidene ministeries en moet het bedrijfsleven kansen bieden om nieuwe kennis om te zetten in commerciële toepassingen.

Voorbeelden van producten die biobased kunnen worden, zijn plastics, lijmen, verfstoffen, oplosmiddelen, basischemicaliën en medicijnen. Door middel van bioraffinage worden alle delen van de plant of dierlijk restproduct, ook de niet-eetbare delen, gebruikt. Verder verminderen de producten op basis van biomassa de afvalstromen en verontreinigingen uit de gangbare productie. Ook denkt de minister dat de concurrentiepositie van de Nederlandse agrarische sector verbetert met de nieuwe toepassingen.

Subsidie
Het geld van de regeling is bestemd voor voorstellen om het scheiden, isoleren, verwerken en gebruiken van groene grondstoffen voor hoogwaardige en zeer sterk verbeterde industriële non-food toepassingen te onderzoeken. Uitgesloten van deze regeling zijn innovaties gericht op bio-energie zoals de productie van bio-ethanol of biodiesel.
In aanmerking komen bijvoorbeeld:

  • het gebruiken van groene grondstoffen (zoals eiwitten, vetten, suikers, zetmeel, cellulose) voor hoogwaardige toepassingen voor biobased producten;
  • het ontwikkelen van groene alternatieven voor (bulk-)chemicaliën uit aardolie en voor kunstmest;
  • het isoleren van componenten met een toegevoegde waarde uit bijvoorbeeld algen of dierlijke mest.
SBIR gaat uit van drie fasen: onderzoek naar de haalbaarheid, onderzoek- en ontwikkeling en commercialisering. De overheid financiert fase 1 en 2. De minister stelt in totaal een budget van €3,6 miljoen euro beschikbaar voor haalbaarheidsonderzoeken en daaruit volgende onderzoeks- en ontwikkeltrajecten. De bedrijven met de beste voorstellen krijgen een opdracht van de overheid een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.

Voorstellen
De voorstellen kunnen tot en met 16 oktober 2008 worden ingediend bij SenterNovem, afdeling SBIR,
Postbus 93144, 2509 AC Den Haag, telefoon 070 373 55 97.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘biomassa’

Meer informatie SenterNovem, 18 augustus 2008

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.