Home

Achtergrond 36 reacties

3.400 handtekeningen voor Limburgs burgerinitiatief

Het burgerinitiatief van Vereniging Behoud de Parel tegen megastallen in Limburg heeft ruim 3.400 handtekeningen opgehaald.

Voor behandeling door Provinciale Staten waren 1.500 handtekeningen nodig, een aantal dat al in mei gehaald was.

Het initiatiefvoorstel wil voorwaarden stellen aan veehouderijbedrijven in Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG). De initiatiefnemers willen bijvoorbeeld een maximale omvang.

Ook moeten bedrijven in een LOG grondgebonden zijn en mogen ze alleen voor omringende Europese landen produceren. Het initiatief loopt nog tot 31 augustus. Tot nu toe is de vereniging tevreden met het aantal handtekeningen.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  johan

  Grappig dat je daar over begint en niet waar ik op wees nl: je eigen stelling. Ik vind het vondelpark nog steeds een goeie optie... ruimte zat daar en met een mooie glazenwand prima inpasbaar.

  Ik weet niet hoe dat in Twenterand verder verloopt wel zag ik dat daar veel agrarische lokaties te koop staan. Kostbare lokaties die zomaar te grabbel worden gegooid. Hellendoorn heeft een gebiedsvisie opgesteld waarin gekeken is naar het aantal te willen hebben bouwblokken en dat heeft de onderlinge afstand bepaald. Tubbergen is wat dat betreft een mooiere lokatie die hebben volgens mij al ingestemd met een uitbreiding die zeker meer dan 3 ha. gaat beslaan.

 • no-profile-image

  DE TUKKER

  Johan als ik het beleid van verschillend gemeentes de laatste tijd gevolgd heb,dan is er binnen alle logs maar beperkte ruimte voor nieuwvestiging ,dus al zou iedere melkveehouder een kavel willen verkopen dan kan daar toch niet in alle gevallen gebouwt worden, en andersom is het ook zo als er geen kavel word verkocht voor nieuwvestiging is erook geen probleem..........Gemeente twenterand heeft toezeggingen gedaan aan de aanvragers zwart op wit en op basis van die toezeggingen zijn de aanvragen ingedient,en nu is er dus geen weg terug, er gaat daar gebouwt worden en nog vele malen groter dan wat nu bekend is Hou er maar rekening mee dat erin dat gebied wel 250000 varkens kunnen komen.Het is ook een mooi open gebied die schuren passen daar prima,als ik het op google bekijk..............

 • no-profile-image

  hallo mars,...

  3.400 handtekeningen van mensen die in een andere tijd of wereld leven geloof ik.
  In de gehele opzet is er alleen maar winst te boeken op alle fronten. maar 3.400 wezentjes hebben de bel horen luiden maar weten de klepel niet te hangen. Dus nu maar even een uitleg in het marsinees voor de 3.400:
  rvbreqliuyghrwvjbv vergjbvmcvkeqhgrf, jhbfguyfgjhbvjhjtyehklgiuh,. Fng ktrjgtrjgneodmdgfoivnb fhgjhtgnrtrji.

  Vrij vertaald; haal die speen uit je mond en veeg die snot neus af. zet je drie wieler eens aan de kant en ga eens terug naar school. Vraag daar eens aan een leraar dat je meer wil weten van "waar komt ons eten eigenlijk vandaan?". Vraag dan ook even aan de economieleraar welke waarde de landbouwsector vertegenwoordigd. Dan praten we later verder.

 • no-profile-image

  Patrick

  Toch onderschat de sector de stem van de lokale bevolking als men echt vind dat de lokale mensen en kinderen haar stemmen niet telle en daarom niet gehoord hoeft te worden.

  Je krijgt onmacht onder de lokale bevolking.
  Want afhankelijk van de afstand en de wind in combinatie met transport beinvloed je wel een lokale kern of dorp, op een grote manier. Fijnstof zijn ook voor en tegenonderzoeken over gedaan. Een bevolking of dorp, of lokale kern zal het het megabedrijf nooit vergeven als ze elke week met hun kinderen naar de dokter moeten en het zal bijgehouden en gemonitord worden.

  Verder denk ik dat mega dingen of stallen ten koste gaan van de familie bedrijven en haar gezinnen.
  Wat is de grens, heeft de sector daar een beeld van of is het altijd maar meer tegen lagere kosten.

  Tuurlijk moet de consument betalen voor een goed product, het liefst zie ik rendabele familie bedrijven geintergreerd in dorpen en kernen, en samen gevoegd in cooperaties en daarmee ook de lokale markt bevoorraden. Zorgboederijen etc
  Mens en dier samen!!!

 • no-profile-image

  buurtje

  Zeergeachte melkeehouder, Uw taalgebruik beschouwende, betwijfel ik zelfs dat achter U wel echt een melkveehouder schuil gaat. Ik wens U veel succes met het verder uitdiscussieren van dit onderwerp. vriendelijke groet

 • no-profile-image

  boer

  Sorry hoor patrickje en buurke, maar het aanwijzen van de
  LOGs was een democratisch besluit. Wat al 10 jaar geleden is ingezet, maar toen hoorde we niemand, ondanks dat het openbaar was, ook de milieuterrorisische organisaties waren erbij betrokken en stemden ermee in !! Maar nu is het te laat, ondanks alle pogingen van diverse burgerinitatieven, ze hebben gewoon zitten slapen.

 • no-profile-image

  buur van

  De boerkes zien het weer echt alleen door hun maatschappij-vreemde eigen brilleke. De mensen aldaar hebben groot gelijk dat ze middels een democraties recht hun belang proberen te behartigen. Ik heb zelf bij mij in de buurt de afeglopen 10 jaar een megavarkensbedrijf zien ontstaan. En echt waar, het woongenot is totaal verziekt. Als ik dit 10 jaar geleden had voorzien, was ik wel vertrokken. Dat is nu moeilijk want mijn woning is niet meer te verkopen, behalve dan aan dat varkensbedrijf

 • no-profile-image

  Jac

  Waarom worden zijn boeren egocentrisch, bekrompen en wereldvreemd in jou ogen buur?
  Waarom noemen we ondernemers die in andere sectoren bedrijven opzetten en uitbouwen dan wel vooruitstrevend? Uitbreiden luchthaven: vooruitstrevend
  Een buur die op het platteland gaat wonen tussen de boeren en dan begint te mekkeren als de wereld op het platteland ook door draait en niet stil blijft staan zoals Anton Pieck het schilderde is dat niet egocentrisch dan? Jou inkomen is toch ook niet meer hetzelfde als 23 jaar geleden? Waarom mag een boer dan niet proberen om zijn inkomen van 23 jaar geleden te behouden of proberen om het ook te laten stijgen?
  Waarom noem je boeren wereldvreemd?
  Wereldvreemd zijn mensen die op emotionele gronden hun handtekening zetten onder dergelijke burgerinitiatieven omdat ze vinden dat de landbouw kleinschalig zou moeten blijven terwijl ze zelf naar de supermarkt hun inkopen gaan doen en daarbij meestal voor de laagste prijs gaan, zonder na te denken over of het wel kan voor dat geld.
  Buur bekrompen, alleszins! Man van zijn eigen wereldje

 • no-profile-image

  boerke

  maatschappij vreemde boerkes ?? Sorry hoor buurke van buiten. Als jullie denken dat die paar ilegaal verkregen handtekeningen nog iets uitmaakt dat heb je het helemaal mis. De LOGs zijn een democratisch besluit, genomen door onze volksvertegenwoordigers, die veel meer dan die 3400 vertegenwoordigen. 10 jaar geleden al mee begonnen en nu alles rond is (inclusief bezwaarperiode, waar we geen bezwaar van jou zagen overings) beginnen jullie een beetje wakker te worden en proberen een zielige handtekeningen aktie. Je hebt gewoon zitten slapen. In de afgelopen 10 jaar hebben in alle kranten artikelen en bekendmakingen gestaan omtrent de reconstructie van het platteland en jij heb nergens bezwaar gemaakt, je heb gewoon zitten slapen. Die uitbreidingen, ook op de gezinsbedrijven komen er gewoon. Punt uit ! Dit zijn gewoon maatschappelijke ontwikkeling die ik wel heb gevolgt en jij noemt mij een maatschappij vreemde boerke ???? Ga toch slapen....oja dat deed je al.

 • no-profile-image

  boerke

  Trouwens als in die handtekeningenclub allemaal net zulke dombos zitten als die buurtje, dan hebben we helemaal niets te vrezen. Slotconclusie en tevens einde discussie: Boeren - Buurtje, Boeren hebben glorius gewonnen door een volledige knock-out van buurtje, maar dat was ook niet zo moeilijk.

 • no-profile-image

  melkboer

  Buurtje/buurke, het is niet chique wat je aan het doen bent. Je speelt op de man met de enkele argumentatie dat "boerkes enkel eigenbelang kennen".
  De inhoud van je verweer en het taalgebruik verraden dat je kennelijk geen steekhoudende tegenargumenten hebt.
  Jouw opvatting is dat democratisch gekozen beleid op de schop moet met de rechtvaardiging dat een kleine groep van de burgermaatschappij zich verzet tegen de uitwerking hiervan. Op dit forum is met argumenten aangegeven waarom dit niet kan, cq aanpassing van bestaand beleid dan ook ten faveure van de agrarische sector dient te gebeuren. Om deze discussie niet verder te vertroebelen wil ik terug naar deze kern, en je vriendelijk vragen inhoudelijk te reageren op de tegenargumenten

 • no-profile-image

  veehouder

  Als dit ook voor alle bedrijven op industrieterreinen gaat gelden dan kunnen ze in limburg hun lol wel op.
  Zo niet dan is er volgens mij toch sprake van rechtsongelijkheid.
  Dan wordt het goed voor de Nederlandse landbouw als DSM hun kunstmest niet onbeperkt mag exporteren of Philips beperkt wordt in de produktie en Nedcar niet mag exporteren behalve naar Duitland of Belgie.
  Niet dat ik voorstander ben van megabedrijven, maar wat een bekrompen redenatie om je doel te bereiken.

 • no-profile-image

  Patrick

  Ik weet het niet wat democratisch is tegenwoordig. Ik zie het op dit moment zo, en vul me gerust aan, ik leer elke dag nog.
  In het algemeen is een bedrijfstak georganiseerd en heeft zijn belangen, mensen en structuren om zijn belangen te vertegenwoordigen, daar is niets mis mee. Men zal zich altijd locaal en nationaal willen laten horen ook in en richting de politiek. Je kunt dat in dit voorbeeld dan lobbiesten noemen die dan dus ondersteunt woren op economische gronden en belangen.

  Ik weet niet of in de zelfde verhouding lobbiesten aanwezig waren of zijn voor de "tegen" megastallen partijen, want het zijn locale issues. Nu een milieu organisatie de krachten en kennis probeert te bundelen is toch meer als redelijk tegen de professionele lobbiesten. Dat is voor mij meer democratie.

  Ook al is een LOG 10 jaar geleden beslist, ik denk dat weinigen wisten of voor ogen hadden wat dat zou kunnen gaan betekenden en protest aantekenen tegen iets wat je niet weet, is ook niet redelijk.
  Nu men daadkrachtige plannen heeft zo zal nu ook een evenredige inspraak moeten zijn.

  Lokaal draagvlak is ook belangrijk en ik ben bang dat dat zonder de initiatiefen van burgens niet naar gekeken is.

  Veel mensen hebben twijfels nu er echte plannen zijn, die kun je niet zomaar negeren lokaal.

 • no-profile-image

  melkboer

  oh Patrick, je bedoelt de voorzitter van Natuurmonumenten die als minister van landbouw er voor gezorgd heeft dat er 162 Natura 2000 gebieden werden aangewezen waardoor nu duizenden bedrijven op slot zitten? Was dat echt de bedoeling? Hij kon het wel geweten hebben anders was hij niet in Frankrijk gaan boeren. Een groot land met slechts enkele natura 2000 gebieden.
  Weet je Patrick, doordat overal in Nederland de uitbreiding van agrarische bedrijven door deze "slim beleid"de kop wordt ingedrukt zijn de LOG's ontwikkelt.
  Misschien heb je gelijk en moeten we Veerman eens vragen naar de bedoeling van de natura 2000 gebieden en hem verzoeken dit beleid aan te passen als het niet de bedoeling was.
  Ik weet zeker dat we de duizenden handtekeningen bij elkaar krijgen.
  Akkoord?

 • no-profile-image

  DE TUKKERRRRR

  Nog even een korte reactie op het log verhaal,natuur en milieu speelt een en ander handig, eerst overal mee instemmen bedrijven bij de natuur weg naar een LOG, en als men daar een aanvraag indient voor nieuwbouw dan daartegen bezwaar maken, dit verdient in mijn ogen geen schoonheids prijs!!!!!! En wat betreft minister veerboot of de varkensschuren in het landschap passen,een moderne ligboxenstal is ook 11/12 meter hoog,en daar hoor je niemand over. En zou een varken in de gaten of hij op de eerste of tweede etage zit?,en of erin de afdeling naast hem ook 300 varkens zitten? zou dat zelfde varken weten dat het gras buiten groen is ik denk het niet.Wat indeze discussie de boventoon voert is de emotie en de onwetenheid van veel mensen.!!!!!!!!!!!!

 • no-profile-image

  boerke

  buurtje je vertoont typisch het gedrag van een grote verliezer, verandert van onderwerp en belaag je tegenstander met zaken die niets met deze discussie te maken hebben. Ik was maar 1 dag te laat, jij 10 jaar !!! Je kunt gewoonweg niet tegen me op, je bent gewoon uitgelult. Kom hard aan he, dat je heb zitten te slapen tijdens het democratische totstandkoning van de reconstructie? Welterusten, lozer !

 • no-profile-image

  buur

  nee boerke, u begrijpt het weer niet. Ik woon op deze locatie reeds 23 jaar.
  Maar die varkenshouder heeft het in 1998 voor mekaar gekregen (op democratische wijze hoor) om op 300 m. afstand van mijn woning een bouwbloc ingetekend te krijgen. En dan is het hek van de dam met die boerkes, ziet U?
  Ik arrogant? zeker!
  Bekrompen? geenszins. Man van de wereld!

 • no-profile-image

  buurtje

  goed zo boerke, zo kennen we jullie. Als ik boerke was, zou ik me in ieder geval niet zo opwinden.
  En voor een wakker boerke (zoals jezelf zegt) reageer je wel wat laat. Ga vanavond maar eens vroeg naar bed.

 • no-profile-image

  boerke

  Beste melkveehouder, buurtje zal nooit een redelijk antwoord terug geven. Hij weet namelijk niet hoe de materie in elkaar zit, dat is hem nu wel heel duidelijk geworden. Daarom geeft hij nu ontwijkende antwoorden die niets met deze discussie te maken hebben, zoals spelen op de man. Precies zoals alle terroristische organisaties doen zoals pvdd, varkensinnood en wakkerdier. Bij gebrek aan kennis is het makkelijk spreken. (gezien de kennis die melkveehouder heeft in diverse discussie hier, is hij wel degelijk een melkveehouder, eentje die midden in de samenleving staat, dit integenstelling van buurtje)

 • no-profile-image

  vr.gr.

  ......aldus de belevingswereld van boerke cees. Ach ja

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Natuurlijk kun je het zo proberen uit te leggen Patick, maar dan ook andersom.
  Als alle boeren de effecten hadden geweten van de aanleg van natuur, het meanderen en herinrichten van de beken, het bewonen van agrarische woningen door burgers, het vernieuwen van de infrastructuur waardoor kavels worden doorsneden en boeren moeten omrijden etc etc. dan waren veel dingen niet gebeurt cq beleid niet uitgevoerd.
  En als je het redelijk vindt dat na 3000 handtekeningen reeds bestaand beleid op de schop moet, dan geldt dit ook als 3000 boeren een handtekening zetten tegen bovengenoemd beleid.
  Kijk, het is gelijk oversteken.

 • no-profile-image

  buurtje

  Kijk kijk, aan zulke reacties herkennen we de ietwat egocentrische en soms wat maatschappij vreemde boerkes (de meeste gelukkig niet hoor).
  Neemt niet weg, dat het burgerinitiatief van de vereniging behoud de Parel met haar 3400 handtekeningen volkomen legitiem is en niet onderschat mag worden. Of zijn er inmiddel ook 3400 handtekeningen voor het oprichten van dat megabedrijf?

 • no-profile-image

  DE TUKKER

  Een terechte opmerking Johan,vanuit het varken gezien zou het priema kunnen,rotterdam, eemshaven, vondelpark,hoogkatereine,maar deze discussie is een aantal geleden al gevoerd ,en door de overheid naar het land der fabelen verwezen,vandaar dat ik daar niet op gereageerd had........Nog even over het verkwanselen van grond koper en verkoper beiden ondernemer de een heeft verkocht, de ander gekocht niks mis mee goed ondernemerschap.....Heb nog even op de site van Hellendoorn gekeken ,ze hebben duidelijk aangegeven waar gebouwt gaat worden,helder beleid........

 • no-profile-image

  johan

  Ik had het niet over grond ! Ik had het over goede bedrijfslocaties die verkwanseld worden en omgezet worden of gaan worden. Grond is niet automatisch een bedrijfslocatie....

 • no-profile-image

  Patrick

  Misschien moeten we aan oud Minister Veerman gaan vragen wie nu de spelregels heeft veranderd, in het volgende stukje geeft ie aan dat de huidige vorm nooit de bedoeling is geweest van de regeling, zie
  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article540973.ece/Veerman_vindt_megastallen_ontsierend
  Regels maken doe je pas omdat je een doel wilt bereiken. Als dan dezelfde regels gebruikt worden om andere doelen te bereiken is dat inderdaad niet eerlijk!!

 • no-profile-image

  Jac

  Hoi Patrick, ik denk dat de millieu en dierenorganisaties proffesionelere lobbyisten in dienst hebben dan de agrarisch sector. Eigenlijk alleen máár, juristen en ze zijn beter in het bespelen van de media en profiteren nog altijd van de schijn dat ze onafhankelijk zouden zijn en geen belangen hebben. Maar schijn bedriegt.....

 • no-profile-image

  DE TUKKER

  Even wat zoekwerk verricht johan,maar ik ben eruit,in vroomshoop zijn geen bestaande bedrijfslokaties verkwanselt , hier heeft op twee lokaties nieuw vestiging plaatsgevonden op veldkavels.En er zijn nog vier veldkavels meer verkocht waar ook nieuwvestiging gaat plaats vinden ,twee vleesvarkens stallen voor 50000 varkens, 1 fokzeugen bedrijf voor 7000 zeugen, en een nertsen farm met ruimte voor 300000 nertsen.

 • no-profile-image

  Jac

  Ja veehouder volkomen gelijk, je moest eens weten wat dit clubje al aan onzin rond gestrooid heeft. Liegen en bedriegen om te voorkomen dat je in je buurt een groot bedrijf krijgt wat je niet uitkomt. Het is ernstig gesteld in dit land dat er zoiets onnozels bedacht is als een burgerinitiatief, het wordt alleen maar gebruikt om van dit soort protesten van een groepjes schoppers op de agenda te zetten. We hebben hier overal democratisch gekozen besturen in land, gemeente en provincie, deze hebben al genoeg op hun agenda staan buiten dat er nog eens extra vergaderd moet worden over iets wat al vaak genoeg besproken is. Waarschijnlijk een idee geweest van de club van de schijndemocratie, D66

 • no-profile-image

  johan

  Ik wil graag reageren op Tukkerrrrrr Twente... die zegt: "......En wat betreft minister veerboot of de varkensschuren in het landschap passen,een moderne ligboxenstal is ook 11/12 meter hoog,en daar hoor je niemand over. En zou een varken in de gaten of hij op de eerste of tweede etage zit?,en of erin de afdeling naast hem ook 300 varkens zitten? zou dat zelfde varken weten dat het gras buiten groen is ik denk het niet."

  Volkomen terechte opmerking. Het maakt het varken dus ook niets uit of hij in rotterdam aan de haven wordt geproduceerd of aan de eemshaven daar waar aan en afvoer bij elkaar zit ....

  De melkveehouderij mag wel uitkijken, in Overijssel heeft de varkenshouderij al gezegd dat de melkveehouderij moet verkassen uit de LOGs want ze houden "hun" grond vast....

 • no-profile-image

  kees

  Zeg buur,jij hoort niet langs een varkensboer te wonen,jij hoort ergens 3 hoog achter in een kraakpand te zitten,gezien je taalgebruik tegen melkveehouder.En melkveehouder,laat ze maar lullen,zoiets zit niet lekker in zijn vel en schopt dan wild om zich heen.Tijd voor een hongerwinter!!!

 • no-profile-image

  Jac

  Hoezo hoort een burgerinitiatief bij een democratie? Net als een referendum is dit overdreven onzin.
  Je hebt het over lobbyisten, nou dit is niets anders dan lobbyen alleen dan vaak puur op emotionele gronden bijeen geraapte zieltjes die maar een handtekeningetje zetten zonder zich ook maar te hoeven informeren over wat en hoe + meestal geeneens direct betrokken bij het onderwerp of de eventuele gevolgen hiervan.
  Er zijn lobbyisten genoeg van voor en tegenstanders die standpunten kunnen toelichten aan de gekozen bestuurders.
  Een burgerinitiatief en een referendum zijn het einde van democratie, want waarom zouden we dan nog verkiezingen houden, als deze mensen toch niet bekwaam zouden zijn.
  Als gekozen bestuurders bij iedere beslissing en of scheet verantwoording moeten afleggen op emotionele gronden gebeurt er niets meer in dit land, totaal onbestuurbaar en vastgelopen.
  Het is niet altijd zo dat wat de meesten willen, vaak opgenaaid door actiegroepen, het beste is

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Precies Cees, ik ben wel degelijk melkveehouder/akkerbouwer. Het is een compliment te lezen dat buurke meent met een andere beroepsuitoefenaar te maken te hebben.
  Hij zal dus zelf nu de conclusie moeten trekken dat boeren wel degelijk midden in de maatschappij staan en ook een volwaardige besprekspartner zijn bij het uitdiscussieren van onderwerpen en op niveau kunnen meedenken over het formuleren van beleid.

 • no-profile-image

  Patrick

  Een burgerinitiatief hoort nu eenmaal bij de democratie en moet ook als zodoende behandeld worden. In het land zijn wel meer van de initiatiefen, zie http://www.vroomshoopgeenmesthoop.nl/vgm/index.php?lng=nl
  Die mensen hebben allemaal een stem en hopen toch nog een beetje inbreng te hebben in hun eigen woon en leef omgeving.
  Dat de politiek dat lastig vind kan ik geloven omdat besluiten vaak al ruim van te voeren toegezegd zijn aan fijne lobbiesten en zeer barmhartige partijbesturen.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Zeg buur, je hebt een vreemde manier van redeneren. Jouw verhaal komt er op neer dat je naast een varkensbedrijf gaat wonen en meent dat deze hierna niet meer mag uitbreiden.
  Ga met ditzelfde verhaal eens de maatschappij in en vertel dat aan mensen die vroeger naast een vliegveld zijn gaan wonen of een industrieterrein.
  En kijk eens of ze daar ook de ontwikkelingen tegenhouden met kul argumenten.
  Alleen al je taalgebruik van boerkes geeft jouw arrogante en bekrompen houding aan.

 • no-profile-image

  buurtje/buurke

  Dat zie jij goed Patrick, Probleem van de boerkes is dat er voor hun maar 1 belang telt en dat is hun belang. Ze kunnen kennelijk niet accepteren, dat heden ten dage de verhoudingen ietwat anders liggen en dat er in onze gecompliceerde/drukke samenleving rekening gehouden dient te worden met de belangen van andere groepen van veel grotere omvang dan die enkele agr. ondernemer.
  tot slot nog een woordje voor boer cees: rustig maar boer cees, windt je niet zo op joh. Doe ik ook niet

 • no-profile-image

  DE TUKKER

  Ik heb alle heisa rond de logs op afstand gevolgd,en ik heb het idee dat er nu ook weer mensen zijn die als het hun uitkomt in de tweede helft van de wedstrijd de spelregels willen veranderen,zo werkt dat niet, de aanvragen die er nu liggen kunnen niet worden geweigerd, hier is wettelijk geen enkele grond voor..............De schuren zullen dus gewoon gebouwt worden !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Laad alle reacties (32)

Of registreer je om te kunnen reageren.