Home

Achtergrond 179 x bekeken

1.550 reacties op Landschapsforum van LNV

De eerste 3 weken van de internetdiscussie leverde al 1.550 reacties op. De ministers van LNV en Vrom roepen iedereen in Nederland op om mee te doen aan deze discussie en de juist gestarte enquête over landschap op het internet. De laatste moet peilen hoe breed de meningen op het forum gedragen worden. Voorgelegde thema’s zijn Schaarse ruimte, Kosten-baten, Uw eigen betrokkenheid, Nostalgie-moderniteit en Toegankelijkheid.

Het ministerie geeft zelf enige samenvattingen over de reacties op discussiestellingen. Iedereen kan nog meedoen aan de discussie en vooral het invullen van de enquête ziet de leiding van het project graag. Volgens hen kan dat laatste het in 5 minuten.

Nostalgie-moderniteit
Dit thema draait om de vraag welke landschappen behouden moeten worden en wat verstorend is in een landschap. Hier worden de cultuurhistorische landschappen en buitengebieden genoemd als landschappen die behouden moeten blijven. Windmolens worden als storend ervaren in het landschap, maar deelnemers zien wel de noodzaak voor het opwekken van duurzame energie. Moderne bouw in het landschap kan best, maar bij voorkeur niet in open landschappen. Inpassen van moderne gebouwen in het landschap kan door gebruik te maken van natuurlijke materialen, vormen en kleuren. Sommige deelnemers aan de discussie vinden een eenheidsworst van woningen of een (slechte) imitatie van oudbouw lelijk. Megastallen worden genoemd als onwenselijk.

Uw eigen betrokkenheid
Onder deze kop kan men een mening geven over welke concessies men wil doen in de woon-werkomgeving in ruil voor een mooi landschap. Sommige deelnemers zijn bereid om ecologische producten te kopen, het landschap in hun eigen omgeving te onderhouden en het openbaar vervoer of de fiets te gebruiken in plaats van de auto. Kennis over het landschap werkt stimulerend om actief te werken aan het behoud ervan. Enkele deelnemers geven aan dat het een stimulans is als ze eigenaar/aandeelhouder zouden zijn van een stukje landschap.

Schaarse ruimte
Dit thema gaat in op de vraag of ontwikkelingen alleen plaatsvinden in gebieden die al verstedelijkt zijn. Veel deelnemers beantwoordden deze vraag negatief. Het is soms nodig om ook in landelijke gebieden te bouwen, omdat anders het gevaar van leegloop van het platteland op de loer ligt. De deelnemers zijn het met elkaar eens dat hergebruik van leegstaande gebouwen noodzakelijk is, zowel op het platteland als in de steden.

Kosten-baten
Ook is een vraag wanneer particulieren beloond moeten worden voor het onderhoud van het landschap. Veel deelnemers vinden dat boeren en beheerders, die extra onkosten maken voor het beheer van het landschap, daarvoor betaald moeten worden uit belastinggeld. Het lijkt niet nodig om extra te betalen voor het gebruik of de toegang tot natuurgebieden en parken. Het beheer van deze gebieden moet uit algemene middelen worden betaald, als het aan de deelnemers ligt.

Toegankelijkheid
Tot slot kan er nog gediscussieerd worden over de toegankelijkheid van het landschap. Sommige planten en dieren zijn erg gevoelig voor verstoring door bezoekers, maar een toegankelijk landschap leidt wel tot betrokkenheid en draagvlak. Daarnaast zorgt een verblijf in het landschap voor rust en stimuleert het lichaamsbeweging. Het landschap beschermen zonder het af te sluiten kan onder andere door onverharde paden aan te leggen (ontoegankelijk voor auto’s en fietsers).

Toegangskaarten of vergunningen voor leden van stichtingen worden ook genoemd. Verder is het nodig om mensen op te voeden over de manier waarop je met de natuur om moet gaan, maar ook hier is zelf ervaren een goede methode. Tegenover een mening om al het platteland voor iedereen open te stellen, staat de mening dat de meeste grond particulier eigendom is. Een enkeling wil landschappen vooral beschermen tegen gemeenten’die er iets op willen bouwen’

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘landschap’

Meer informatie LNV, 21 augustus 2008: Veel discussie op internetforum landschap, enquête geopend.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.