Home

Achtergrond 224 x bekeken

Zuivel te soft met zoönosen

De uitbraak van Q-koorts laat zien dat spelen met zoönosen spelen met vuur is.

Het aantal meldingen van Q-koorts bij vooral mensen in Noord-Brabant blijft maar toenemen. Vorige week stond de teller voor wat betreft dit jaar al op bijna 500. Nationale en internationale experts, vorige week bijeen bij het RIVM in Bilthoven, staan nog steeds voor een raadsel. Ze hebben geen verklaring voor de toename.

De enige conclusie die is getrokken, is dat ze nauwkeuriger gaan bekijken hoe de overdracht van dier (geit of schaap) op mens plaatsvindt. Pas dan is te zeggen of aanvullende maatregelen nodig zijn.

Nu geldt voor geiten- en schapenbedrijven alleen een meldingsplicht. Bij een besmetting mag er geen mest worden uitgereden en mag niemand in de stal komen. De zorgelijke situatie rondom Qkoorts laat zien dat de landbouw niet fel genoeg kan zijn op zoönosen: ziekten die van dier op mens kunnen overgaan.

In de varkenshouderij zijn sinds februari 2005 alle vleesvarkensbedrijven verplicht te monitoren op de salmonella-bacterie, de bekendste zoönose. De zuivelindustrie is afgelopen voorjaar pas begonnen met de collectieve bestrijding van salmonella. Tankmelk van melkveehouders wordt driemaal per jaar onderzocht op de aanwezigheid van salmonella.

Maar tot op de dag van vandaag is niet bekendgemaakt hoeveel positieve monsters er zijn geconstateerd. Die geslotenheid staat in schril contrast met de varkenshouderij: daar komt de PVV regelmatig met een update van het aantal besmette bedrijven. En nóg een contrast: bij varkens is deelname verplicht, bij de zuivel geldt die verplichting vanaf 2011. Natuurlijk wordt melk gepasteuriseerd waardoor de bacterie om zeep wordt geholpen. Maar Nederland wil niet alleen zo’n ‘end-of-the-pipe-oplossing’.

In alle sectoren wordt ingezet op het weren van met name zoönosen in de hele keten. Het zou de zuivel sieren meer openheid te betrachten en te overwegen deelname eerder dan 2011 te verplichten. Spelen met zoönosen is spelen met vuur.

Foto

Rochus Kingmans

Of registreer je om te kunnen reageren.