Home

Achtergrond 210 x bekeken

Verpakkingenbelasting nog eenvoudiger

Voor de agrarische sector wordt de verpakkingenbelasting verder vereenvoudigd. Dit liet de staatssecretaris van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer (Brief van 18 juli 2008, nummer DV 2008-00603 M) weten. De nieuwe voorstellen komen bovenop de eerder aangekondigde vereenvoudigingen, worden opgenomen in het Belastingplan 2009 en treden op 1 januari 2008 in werking.

Kritiek
Vanaf de invoering was er forse kritiek op de verpakkingenbelasting. Onduidelijk en administratief een ramp waren nog zo’n beetje de vriendelijkste kwalificaties. Recent zijn er al aanzienlijke vereenvoudigingen aangekondigd. En naar nu blijkt, worden per 1 januari verdere vereenvoudigingen ingevoerd. En van sommige van deze maatregelen profiteert opnieuw de agrarische sector. Dat profiteren zal overigens niet financieel zijn, omdat de voor 2009 begrote opbrengst van €365 miljoen gelijk blijft.Vereenvoudigingen
De volgende maatregelen zijn voorgesteld:

  • Halvering aantal tarieven.
  • Wijziging definitie verpakkingen. Verpakkingen die feitelijk alleen logistieke hulpmiddelen zijn, vallen niet langer onder de definitie en de grens tussen wel of niet verpakking wordt duidelijker getrokken.
  • Verschuiven van de belastingplicht van loonverpakkers naar de uitbesteder.
  • Maatwerk in de uitvoering.
  • Introductie van een forfait voor geïmporteerde verpakkingen.
  • Voor flessen water, bier of frisdrank die onder een statiegeldregeling vallen, blijft een lager tarief gelden.
Belang voor agrosector
Wat moet de agrosector nu met dit nieuws? Hele grote belastingplichtigen voor deze belasting (denk onder meer aan veilingen) krijgen voortaan de mogelijkheid met de Belastingdienst maatwerkafspraken te maken. Zo kunnen afspraken worden gemaakt over de vaststelling van een forfait voor de aan te geven kilo’s verpakkingen. Het forfait wordt dan berekend op basis van kengetallen afkomstig uit de bestaande bedrijfsadministratie, zoals aantal liters of kilo’s verkocht product. Er zijn al afspraken gemaakt met de wijnsector, de sierteelt en de groente- en fruitsector.

Van belang is verder de wijziging van de definitie van verpakkingen. Logistieke hulpmiddelen (denk aan pallets, trolleys of grote kratten) worden niet langer als verpakking gezien, en blijven dus onbelast. Daarnaast wordt het mogelijk om de componenten van een verpakking onder de hoofdverpakking te laten vallen. Hierdoor hoeven de verschillende verpakkingsonderdelen niet meer afzonderlijk in de administratie te worden opgenomen (zoals etiketten en nietjes). Een en ander moet nader in afspraken uitgewerkt worden. Sympathiek is verder de verlaging van het tarief voor biokunststof tot het niveau van het tarief voor papier en karton. Mogelijk een steuntje in de rug voor de betreffende producten!

Bedrijven die hun producten laten inpakken door loonverpakkingsbedrijven (die vaak ook het benodigde verpakkingsmateriaal aanleveren) moeten er rekening mee houden dat er een soort van verleggingsregeling komt. Niet de inpakker wordt belastingplichtig voor deze belasting, maar de opdrachtgever. Even rekening mee houden in het contract dus!

Wanneer?
De maatregelen worden opgenomen het Belastingplan 2009 en zullen met ingang van 1 januari 2009 ingaan. Het vervallen van het verschil in tarief tussen primaire en secundaire/tertiaire verpakkingen en de verschuiving van de belastingplicht van loonverpakker naar uitbesteder gaan eveneens in per 1 januari 2009. Dat geldt ook voor de aanpassing van de definitie van verpakkingen, maar er wordt bekeken of dit nog voor 2008 kan gelden.

mr. S.F.J.J. Schenk, directeur adviesgroep Fiscale Zaken van de Gibo Groep en voorzitter van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘verpakkingenbelasting’

Meer informatie Brief van 18 juli 2008, nummer DV 2008-00603 M: Vereenvoudigingen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.