Home

Achtergrond 385 x bekeken

Vereenvoudiging voor verpakkingenbelasting tuinbouwsector

Het ministerie van Financiën maakte op 30 juni 2008 bekend dat de Belastingdienst met terugwerkende kracht over het belastingjaar 2008 enkele vereenvoudigingen voor de aangifte van de verpakkingenbelasting doorvoert voor de sectoren sierteelt en groenten en fruit. Kwekers, telers, producenten en importeurs in deze sectoren mogen voortaan werken met een vast aftrekpercentage voor hun (onbelaste) exportproducten. Als gevolg van deze maatregelen neemt het aantal belastingplichtigen af, ontstaat er duidelijkheid voor tuinders en handelshuizen en gaan de administratieve lasten omlaag.

Verpakkingenbelasting
Per 1 januari 2008 zijn enkele groene belastingen (slurptax, vliegtax, verpakkingenbelasting) ingevoerd. Een halfjaar na invoering hebben al weer de nodige reparaties plaatsgevonden. Ook de verpakkingenbelasting blonk niet bepaald uit in duidelijkheid. Veel sectoren (waaronder de agrarische sector) schreeuwden om meer duidelijkheid. Staatssecretaris De Jager van Financiën heeft in reactie daarop de Belastingdienst opdracht gegeven om de ergste knelpunten op te lossen. In samenwerking met de brancheorganisaties Frugi Venta, Vereniging Bloemenveilingen Nederland, FloraHolland, het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel en de Dutch Produce Association zijn enkele belangrijke knelpunten nu opgelost.

Vereenvoudigingen sierteeltsector
In de sierteeltsector (bloemen, bloembollen, planten en bomen) gaat gemiddeld 85% van de omzet in bloemen en planten naar het buitenland. Over geëxporteerde producten is (uiteindelijk) geen verpakkingenbelasting verschuldigd. Bij export via een tussenhandelaar heeft deze daarom recht op teruggaaf van de eerder in de keten betaalde verpakkingenbelasting.

Door de wijziging hoeven bloemen- en plantenkwekers geen aangifte te doen voor het percentage van de verpakkingen die direct of indirect worden geëxporteerd. Op die manier wordt bij de kwekers en importeurs meteen rekening gehouden met de export. Omdat er al met een korting rekening wordt gehouden, vervalt de teruggaaf aan de exporteurs die daarvoor niet langer een administratie hoeven te voeren. Het aftrekpercentage wordt binnenkort vastgesteld in overleg met de branche. Door deze vereenvoudigingen neemt het aantal belastingplichtigen voor de verpakkingenbelasting in de sierteeltsector af van rond de 1.500 tot ongeveer 150 kwekers en importeurs. Ook is er dan geen sprake van rondpompen van geld.

Vereenvoudigingen groente- en fruitsector
Op basis van informatie uit de groente- en fruitteeltsector is vastgesteld dat niet de telers maar de veilingen en coöperaties belastingplichtig zijn. Hiermee komt voor duizenden telers een einde aan onzekerheid over de belastingplicht voor de verpakkingenbelasting: zij hoeven geen aangifte te doen. Door de maatregel neemt het aantal belastingplichtigen voor de verpakkingenbelasting af tot 13 veilingen en coöperaties in plaats van enkele duizenden individuele telers. De branche kent enkele telers die geen lid zijn van een coöperatie of veiling. Zij blijven wel belastingplichtig.

Vast aftrekpercentage
Ook de groente- en fruitsector profiteert van een vast aftrekpercentage voor het exportdeel van de productie en geïmporteerde goederen. Het exacte percentage wordt binnenkort in overleg met de branche vastgesteld. Net als in de sierteeltsector wordt er met deze korting rekening gehouden met het exportdeel, zodat de teruggaaf aan de exporteurs vervalt en zij hiervoor niet langer een administratie hoeven te voeren. Hiermee is er straks ook in de groente- en fruitsector geen sprake van rondpompen van geld en de daarmee samenhangende administratieve rompslomp.

Voordelen
Er is sprake van een daadwerkelijke vereenvoudiging. Het aantal belastingplichtigen in de sierteeltsector daalt van circa 1.500 naar ongeveer 150. Het aantal belastingplichtigen in de groente- en fruitteeltsector daalt naar slechts 13, naast enkele niet-aangesloten telers. Verder is sprake van een vast exportpercentage waarmee de aangifte kan worden verminderd.

Controle eenvoudiger
Naast deze maatregelen zijn het ministerie van Financiën en de Belastingdienst met VNO-NCW in gesprek om de toepassing van de verpakkingenbelasting op andere terreinen nog beter te laten aansluiten bij de dagelijkse bedrijfsvoering van het bedrijfsleven. Nu maar hopen dat de sector er ook in binnenlandse verhoudingen in slaagt om alle kosten van de verpakkingenbelasting door te berekenen aan de uiteindelijke afnemers. Maar voor exporteurs lijkt de meeste kou nu wel uit de lucht.

mr. S.F.J.J. Schenk, directeur adviesgroep Fiscale Zaken van de GIBO Groep en voorzitter van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs

Lees ook Meer duidelijkheid rondom verpakkingenbelasting

Meer informatie Ministerie van Financiën: 30 juni 2008: Vereenvoudigingen verpakkingenbelasting tuinbouwsector

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.