Home

Achtergrond 4 reacties

Trend naar steeds meer opstallen stabiliseert

De trend om melkvee steeds vaker en langer op te stallen stabiliseert zich.

Dit blijkt uit onderzoek dat studenten van Wageningen Universiteit hebben uitgevoerd onder honderd melkveehouders. Ze deden het onderzoek in opdracht van de Stichting Wakker Dier.

Wakker Dier noemt de uitkomsten van het onderzoek verrassend. De organisatie is er echter niet gerust op dat de stabilisatie blijvend is. Woordvoerder Sjoerd van de Wouw meent dat meer weideproducten nodig zijn om boeren ervan te weerhouden om in de komende jaren toch weer meer melkvee op stal te houden.

Dat het opstallen op dit moment stabiliseert, schrijft Wakker Dier toe aan het feit dat de grote zuivelcoöperaties weidemelk gingen verkopen. Boeren krijgen hiervoor een meerprijs, maar die is nog gering. Wil het blijven beweiden van vee een succes blijven, dan is bijvoorbeeld ook meer weidekaas nodig, meent Wakker Dier.

Uit het onderzoek van de Wageningse studenten bleek dat de bouw van nieuwe en vaak grotere stallen de veehouders er nu nog niet van weerhoudt om het vee toch regelmatig naar buiten te doen. Met de voortgaande schaalvergroting wordt het risico dat melkvee permanent binnen wordt gehouden wel groter, menen de onderzoekers.

Uit cijfermateriaal blijkt dat hoe groter het aantal melkkoeien, hoe groter de kans is dat het vee permanent binnenblijft. Onder de bedrijven met 120 melkkoeien of meer wordt permanente opstalling het meest toegepast. Bedrijven met 70 tot 120 koeien hebben het vee een groot deel van de dag buiten. Bedrijven met minder dan zeventig koeien houden de dieren gemiddeld het langst buiten. Zo’n 20 procent van alle koeien staat nu permanent op stal.

Overwegingen voor melkveehouders om vee binnen te houden zijn onder meer arbeidsbesparing en efficiëntere voeding.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Boerin

  Wij zitten ook wel boven de 120 koeien, maar bij ons blijven ze nog steeds naar de wei gaan, Mijn gevoel zegt dat niet de grootte van de veestapel, of de nieuwe stal de doorslag voor ok7gxbpstallen geeft, maar het melksysteem. Bij robotmelken wordt weidegang wat ingewikkelder dan bij een traditioneel melksysteem. Is de relatie weidegang en 120 of meer koeien en melksysteem ook onderzocht?

 • no-profile-image

  Marcel

  De grote van de huiskavel is de belangrijkste reden of je wel kunt beweiden. Om goed te kunnen beweiden en vruchtwisseling te kunnen toepassen heb je een huiskavel van minimaal 20 ha nodig bij een gemiddeld melkveebedrijf. Dit is helaas niet overal het geval en zodoende komen er ook meer koeien het jaarrond op stal. Het voordeel is hierbij wel dat deze stallen over het algemeen beter in orde zijn dan de stallen waar de koeien in de zomer altijd buiten lopen. Op deze bedrijven zijn de koeien in de winter minder goed gehuisvest dan op de bedrijven waar de koeien altijd binnen zijn. Maar hierover hoor ik niemand!

 • no-profile-image

  gert

  wakker dier wordt wakker

 • no-profile-image

  Boerin

  @Marcel, Dat merk ik hier in de buurt niet zo, de gerenoveerde stallen zijn eigenlijk allemaal ongeveer in dezelfde staat, nieuwbouwstallen van voor stadsuitbreiding weggekochte boeren zijn van alle gemakken voorzien, maar de nieuwbouwstallen op "gewone" bedrijven zijn vaak ook weer soberder. Wel zie ik robotbedrijven met een uitloopwei, maar dat wordt dan al snel een soort zandbak. Bij robotmelken is de huiskavel ook niet meer van belang, dus zoals ik al zei, ik denk dat het melksysteem meer bepalend is, dan de andere factoren, of omgedraaid, de andere factoren hebben bepaald dat robotmelken intressant wordt, dat kan natuurlijk ook.

Of registreer je om te kunnen reageren.